Města a obce se mohou přihlásit do 2. února do 16.00 hodin. Formulář přihlášky do soutěže je k dispozici na webové stránce soutěže www.zlatyerb.obce.cz a na portálu Města a obce online www.mesta.obce.cz.