Je patronem a ochráncem Zemí koruny české, stejně jako patronem královského města Ústí nad Labem. Fyzicky tu asi nikdy nebyl.

Ale jako bytost duchovní, tedy katolický světec, zde z tohoto pohledu je stále a pozitivně ovlivňuje lidské žití. K Ústecku se také váže jeho nejslavnější zjevení.

Řeč je o knížeti Václavovi z rodu Přemyslovců. Věřící se k němu po staletí obracejí s prosbou o podporu. „Původně byl ale vnímán spíš jako mnich než jako rytíř,“ píše o něm v knize 60 ústeckých nej historik Martin Krsek. „Tato role mu připadla až po památné bitvě u Chlumce nedaleko Ústí nad Labem 18. února 1126.“

Podle kronik se tehdy světec zjevil českým bojovníkům na bílém koni a pomohl jim porazit vojsko říšského krále Lothara III.

„Císař Lotr kul hned pomstu, sehnal ozbrojenců spoustu, chvástal se, že na oplátku, všechny Čechy zhubí vkrátku, Soběslav pak poblíž Chlumce, s císařem se střetl prudce, Češi tam, jak každý ví, bojovali jako lvi, z knížecího končíře, sršel jisker oblak žhoucí. Němci prchli ve víře, že pekelnou vládnou mocí a třásli se jak list,“ popisuje událost Dalimil ve své poněkud propagandistické kronice.

Kníže Soběslav ovšem tehdy dobře věděl, že bez propagandy to nepůjde. Své muže povzbudil tím, že se vydal do bitvy s kopím sv. Václava, na nějž nechal zavěsit praporec dalšího zemského patrona, sv. Vojtěcha.

„Kaplan jménem Vít, kterému připadla čest třímat svatováclavské kopí, měl vidění,“ pokračuje v líčení historik Krsek. „Nad hrotem kopí spatřil sv. Václava na bílém koni a v bílém rouchu.“

Co se dělo dál? „Bojuje za nás. I vy naň pohleďte!“ zvolal kanovník k ostatním. Způsobil tím psychózu. Bojovníci začali zpívat Kyrie eleison (Pane, smiluj se) a Němce zmasakrovali. Padlo prý na pět stovek císařských. Zato Čechové prý jen tři.

Tak 18. února 1126 ovlivnil český kníže, zavražděný o sto let dříve na schodech kostela ve Staré Boleslavi na rozkaz svého bratra Boleslava, válečné štěstí. Je přitom lhostejno, zda mocí vyšší, nebo ne. Důležité vždy bývá, čemu lidé chtějí věřit. Jako náš patron je vymalován na jednom obraze s Ústím nad Labem v pozadí.

sv. Václav Přemyslovec
Narodil se zřejmě roku 907, více není známo, je synem knížete Vratislava
O jeho životě nejsou spolehlivé doklady, není jisté ani datum narození a datum úmrtí
Vlády se zřejmě chopil v roce 922, podporoval křesťanství, upevnil moc Přemyslovců
Mocensky se orientoval k Sasku, ne k Bavorům, na rozdíl od jeho bratra Boleslava
Zavražděn 28. září 935 (dříve 929)
Zemský světec a patron od 10. století