Co stále chybí?
V současné chvíli dostavbě dálnice D8 brání chybějící územní rozhodnutí. Stále také chybí 93 z 310 stavebních povolení. Dostavět zbývá 16,4 kilometru mezi tunelem Radejčín a Řehlovicemi.

Již za dva roky by mohli řidiči využívat dálnici D8 v celé její délce.

Ministerstvo dopravy zařadilo dostavbu dálnice mezi své priority a slibuje její dostavbu do konce roku 2013.

„V tuto chvíli počítáme s termínem 2013, nicméně je to střízlivý odhad našeho ministerstva,“ komentoval to Martin Novák z tiskového oddělení ministerstva dopravy.

Upřesnil, že se jedná o nedostavěný úsek mezi tunelem Radejčín a Řehlovicemi. Dostavba dálnice v tuto chvíli stojí, protože stále chybí územní rozhodnutí, bez kterého pokračovat nelze.

Řešením, které by mohlo dostavbu dálnice urychlit, je sloučení územního rozhodnutí a stavebních povolení. „Při jednáních s panem Miroslavem Patrikem a po všech analýzách podkladů k územnímu rozhodnutí jsme došli ke stejnému závěru pro co nejrychlejší řešení situace na D8 a to sloučením územního rozhodnutí a stavebního povolení,“ upřesnila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Martina Vápeníková.

ŘSD je podle ní připraveno na dílčích částech stavby žádat o sloučení územního rozhodnutí a stavebního povolení, a připravuje v této věci veškeré podklady.

V součásné době chybí podle Vápeníkové dva zásadní materiály a to pravomocné zpětvzetí stavebních povolení od ministerstva dopravy a závazné stanovisko chráněné krajinné oblasti ke krajinnému rázu a stavebním činnostem v Českém středohoří.

Předseda Dětí Země a poradce ministra dopravy Miroslav Patrik vysvětlil, že pokud by se podařilo sloučit 93 stavebních povolení s územním rozhodnutím, mohlo by to celou dostavbu teoreticky urychlit.

„Příprava by byla pro žadatele složitější, ale výhodou je, že v takovém případě nejsou tolik zahlceny správní orgány,“ vysvětlil Patrik. Příslušné úřady by tak mohly celou žádost vyřídit rychleji.

O vydání územního rozhodnutí chce ŘSD požádat ještě tento týden.

„Je reálné, že bychom již v tomto týdnu mohli požádat o vydání územního rozhodnutí a teoreticky je možné, že bychom mohli ještě v letošním roce zahájit výstavbu zbývající části stavby Lovosice – Řehlovice,“ dodala Vápeníková s tím, že pokud se podaří práce zahájit ještě v první polovině letošního roku, je reálný termín zprovoznění v roce 2013.

To potvrdil i Pavel Lány, který za ŘSD na stavbu dálnice D8 dohlíží. „Pokud stavba začne v první polovině letošního roku, je možné dostavbu do konce roku 2013 stihnout,“ řekl k tomu stavbyvedoucí Pavel Lány.

Původně přitom říkal, že křižovatka v Řehlovicích nebude hotová dřív než za dva roky od zahájení stavby.

Superkoncepce

Plán dostavby dálnice D8 vychází z takzvané superkoncepce, přehledu staveb, které by podle ministerstva dopravy měly být realizovány do roku 2025.

„Vítám, že se dostavba dálnice D8 pohne konečně z místa a že ministerstvo dopravy uznalo, že dálnice je nezbytná pro vyřešení kritického stavu dopravy na objízdných trasách. To nakonec ukázala i ustupující povodeň. Ministerstvo by teď mělo ještě určit závazný termín dokončení celé D8 a skutečně ho dodržet,“ řekla hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová.

K problematice nedokončené dálnice, která momentálně čeká na nové územní rozhodnutí, svolali starostové obcí ležících na objízdných trasách setkání na 10. února. Hejtmanka Jana Vaňhová potom zve občany k diskuzi o dálnici D8 dne 17. února 2011 do Velemína.

Jedině dálnice

Ačkoli některá média v posledních dnech informovala o tom, že ministerstvo dopravy zvažuje dostavět část chybějícího úseku jako rychlostní komunikaci, tiskové oddělení ministerstva o této možnosti nikdy neuvažovalo.

„Ministerstvo dopravy nikdy neplánovalo a neplánuje, že by chybějící úsek dálnice D8 převedlo do kategorie rychlostní komunikace,“ řekla Deníku Květa Kočová z tiskového oddělení ministerstva dopravy. To prý od samého počátku při stavbě počítá s parametry dálnice. Podle toho i Ředitelství silnic a dálnic vede veškerá stavební řízení i stavební práce jako takové.
„Pokud v jiných médiích zazněla informace tohoto charakteru, jedná se pouze o nedorozumění a dezinformaci,“ dodala Kočová.

Dálnice, s jejíž výstavbou se začalo už v roce 1984, by tak mohla být hotová do dvou let. Mezi prvními plány a dokončením celé dálnice by tak uplynulo víc než 75 let. Dálnice v trase Praha – Drážďany se totiž poprvé objevila na plánech již v říjnu 1938.

V sudeto-německých plánech z let 1938 – 1945 byla dnešní dálnice D8 značena jako dálnice A72, v českých a později protektorátních plánech jako dálniční koridor IV. První dokončenou částí dálnice byl úsek Trmice – Řehlovice, který měl suplovat silnici I/13, jež měla ustoupit těžbě hnědého uhlí.

Budování 4,175 km dlouhého úseku Řehlovice – Trmice začalo v dubnu 1984. Úsek byl zprovozněn v listopadu 1990 a jako jediný úsek D8 na Ústecku sloužil 16 let, až do prosince 2006, kdy byl otevřen nava zující úsek Trmice – státní
hranice Česko – Německo.