„V minulém roce jsme s družstvem vyřešili převod bytu na mou osobu. Věřil jsem, že hromadou papíru mám vše za sebou, o to větší bylo překvapení, že mě ještě čeká cesta na finanční úřad,“ divil se Ústečan Petr Melichar. Tam mu za čtyřpokojový byt v centru města vyměřili daň ve výši téměř patnácti set korun.

Pokud by ale cestu na úřad podcenil, hrozila by mu pokuta. S platností nového daňového řádu totiž platí, že každý, kdo se s přiznáním zpozdí o více než pět pracovních dnů, zaplatí minimálně pět set korun pokuty.

Přiznání k dani z nemovitosti je potřeba podávat pouze tehdy, dojde-li ke změně ve vlastněných objektech. Pokud nedojde v průběhu roku k žádné změně, daňové přiznání majitel nemovitosti podávat nemusí.

Pokud již někdo podal přiznání v některém z předchozích zdaňovacích období, musí nové nebo doplňující přiznání podat pouze v případě, že se změnily okolnosti rozhodné pro vyměření daně, tedy například, že došlo k prodeji nemovitosti nebo naopak k nabytí další, dosud nepřiznané nemovitosti, nebo došlo ke změně v osobě poplatníka. Za rok 2010 evidoval Finanční úřad v Ústí nad Labem celkem 35 834 poplatníků daně z nemovitosti.

Podle zástupce ředitelky ústeckého Finančního ředitelství Jiřího Kotouse došlo od loňska v působnosti Finančního úřadu v Ústí nad Labem pouze ke změně průměrné ceny pozemků, a to v katastrálním území Březí u Malečova, Malé Chvojno, Malečov a Tašov. „Uvedená změna má dopad na daň z nemovitosti u poplatníků, kteří jsou evidováni u pozemků uvedených katastrálních území,“ vysvětlil Kotous.

Přesný počet poplatníků podle něj nelze uvést i s ohledem na to, že počínaje zdaňovacím obdobím roku 2011 je dále možno přiznat daň jen za svůj spoluvlastnický podíl. Změna totiž nastala nejen u pozemků, ale i u staveb a bytů.

„Vzhledem k výše uvedenému lze předpokládat za zdaňovací období 2011 navýšení počtu poplatníků daně z nemovitosti,“ dodal Kotous.
Daňové přiznání k dani z nemovitosti je třeba podat do konce ledna roku následujícího po roce, v němž došlo ke změně v katastru nemovitostí. V letošním roce je nejzazším termínem pondělí 31. ledna.