Na základě informací z Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje k současné situaci ve výskytu akutních respiračních onemocnění a na základě opatření Jiřího Madara, náměstka pro zdravotní péči Krajské zdravotní, dochází k omezení návštěv na odděleních nemocnic.

Omezení se týká odděleních anesteziologicko - resuscitačních (ARO) a na jednotkách intenzivní péče (JIP) s platností od pátku 28. ledna 2011 do odvolání.

Toto opatření je platné pro nemocnice společnosti:

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín
Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov