V Chlumci se konečně dohodli na užívání obecního úřadu. Po dlouhé debatě podpis smlouvy odsouhlasilo osm ze čtrnácti přítomných zastupitelů.

Ve vzduchu ale ještě visí trestní oznámení na jednoho z nich.

„Deset měsíců je dlouhá doba, ale výsledek je dobrý,“ hodnotil odsouhlasení smlouvy zastupitelstvem obce podnikatel René Volf. Reagoval tak na fakt, že obecní úřad v jeho budově sídlil od dubna loňského roku bez smlouvy. Volf budovu obecního úřadu loni vydražil za 7,5 milionu korun.

Podle smlouvy má obec na budovu předkupní právo. Po čtyřech letech ji může od Volfa odkoupit za deset milionů korun.

„Peníze, o kterých se tu hovoří jsou pro mě nepřijatelné. Výše nájmu je oproti výši nájmu obvyklému v místě nesmírně vysoká,“ hodnotil podmínky smlouvy zastupitel Marián Melicher. „Absolutně nepřijatelná je i částka, kterou by obec měla dát za odkup budovy,“ pokračoval s tím, že takto pro podpis smlouvy hlasovat nemůže, protože se jedná o hazardování s prostředky obce.

O částkách už se ale na posledním zastupitelstvu nediskutovalo, smlouva byla hotová. „V den konání zastupitelstva přišla opřipomínkovaná verze od pana Volfa. Zařadil do ní mimo jiné to, že aby obec mohla budovu odkoupit, musí včas a řádně plnit své závazky,“ upozornil chlumecký starosta Petr Maxa.

Obec přitom Volfovi za pronájem už teď dluží. Ten se podle dohody počítal z částky, kterou podnikatel chtěl po obci původně. Nájemné za deset měsíců tedy činí milion korun. Obec zatím zaplatila polovinu z této částky.

V diskuzi se zastupitelé snažili domluvit, jestli obec má lpět na historické budově a věřit, že za čtyři roky naspoří na její odkoupení, nebo se má radši přestěhovat do budovy základní školy.

„Máme tu sběrný dvůr, obřadní síň, archiv. Majitel nám navíc dává, vyjma lékárny a bankomatu, možnost zbytek budovy dál pronajímat. Pokud se nám podaří odbory sestěhovat, můžeme tím část pronájmu ušetřit,“ konstatoval starosta.

Závěrem celého zasedání mělo být vysvětlení Melicherova dotazu, zda–li jsou Vladimír Henzl a Petr Vodňanský spolumajiteli budovy. Na to Henzl reagoval tvrzením, že se pro něj jedná o novou informaci. „Rozhodně to není pravda a po panu Melicherovi budu požadovat veřejnou omluvu a podám trestní oznámení pro pomluvu,“ uzavřel tuto otázku Henzl.

Obec bez úřadu
Budovu obecního úřadu musel Chlumec prodat v dražbě, kvůli exekuci. 2. dubna 2010 ji za 7,7 milionu koupil podnikatel René Volf. Ten ji teď obci na čtyři roky pronajal za 75 tisíc měsíčně.