Unikátní „slavnost“ zažilo v sobotu Biskupství Litoměřice. Ve zcela zaplněné katedrále sv. Štěpána se konalo slavnostní uvedení do funkce deseti nově jmenovaných kanovníků Katedrální kapituly u sv. Štěpána.

V téměř tisícileté historii litoměřické kapituly je to událost naprosto ojedinělá a výjimečná. Kanovníci jsou nejbližšími spolupracovníky biskupa a obvykle byli jmenováni po jednom v závislosti na obsazení beneficií.

V posledních sto letech proběhly dvě velké instalace kanovníků, a to na počátku biskupské služby Štěpána kardinála Trochty (v roce 1951) a později v 90. letech za biskupa Josefa Koukla. Ani jedna z nich však nedosáhla velikosti té, která se uskutečnila v sobotu.

„ Byl jsem rád, že se na akci objevili i starostové obcí a například rektorka ústecké univerzity Iva Ritschelová,“ dodal Šimáček.

Kanovníci jsou sborem duchovních osob při katedrále nebo kolegiálním kostele a nejbližšími spolupracovníky biskupa. Mají dbát o krásu liturgie v katedrále a spravují rovněž majetek kapituly. Například samotná katedrála je majetkem kapituly – nikoli biskupství.

Jedním z úkolů, které nyní stojí před členy kapituly, je mimo jiné nalezení možnosti, jak dokončit rekonstrukce kanovnických domů, které se nacházejí v blízkosti katedrály na Dómském náměstí a jsou vlastnictvím kapituly.

„Naléhavě vás žádám o konstruktivní, pružné a důmyslné nalezení možnosti, jak dokončit rekonstrukce kanovnických domů,“ uvedl biskup Jan Baxant.

Kanovníci jsou trojího typu: sídelní (má právo hlasovat při kapitule a volit probošta, jejich počet je omezen), čestní (bez volebního a hlasovacího práva, pouze čestný titul. Byl jmenován buď za zásluhy, nebo proto, že ho biskup chce mít ve svém poradním sboru) a emeritní (sídelní kanovníci s věkem nad 75 let). Kanovník je doživotní funkcí.

V současné době má Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích 19 členů. Devět kanovníků sídelních, osm čestných a dva emeritní. Šimáček se stal čestným kanovníkem.

Zpracovali Jana Michálková a Vladimír Mayer