„Spolupráci s Mělníkem jsme navázali,“ sdělil předseda správní rady Labské paroplavební společnosti Kamil Soukup. V Mělníku chtějí díky tomuto kroku zlepšit koordinaci v lodní dopravě tak, aby navazovaly jízdní řády a aby splňovaly stejné podmínky.

„Jsem rád, že se nám tento úsek uzavírá. Navázali jsme kontakty i s obcemi na Vltavě a tamními lodními dopravci,“ dodal Soukup.

FOTOGALERIE
Najdete v ní reportáž
z poslední plavby
v roce 2010

Labská paroplavební společnost podporuje rozvoj osobní lodní dopravy a její provoz. Svou činností má plnit dva hlavní cíle. Prvním je rozvoj osobní lodní dopravy, druhým je pomoc při rozvoji tohoto druhu dopravy.

„Jde například o to, aby z prostředků od obcí byl dotován pravidelný provoz lodí od dubna do října. Je to v rámci komplexnosti služeb pro turistický ruch. V dubnu se otevírají zámky, tak k nim přidruženě začne fungovat lodní doprava,“ přiblížil činnost Soukup.

Společnost chce zároveň napomáhat obcím při žádostech o dotace na vybudování vlastních můstků a celkově poskytovat svým členům určitý servis. „Když se tvoří mapy, cyklostezky, tak aby v nich bylo zaneseno, že je v určité obci přístav,“ vysvětluje předseda.

Nyní lodní doprava spojuje základní komunikační uzly, proto by měla být lodní doprava zkoordinovaná i s vlakovými a autobusovými spoji.

Součástí projektu je i částečné připojení Ohře, a to z Terezína. Zde je v současné době vytvořen plán na vybudování nových komunikací ve městě. Projekt, v částce 57 milionů korun, bude letos předložen k žádosti o dotaci z ROP Ústeckého kraje.

„V tomto projektu se počítá s vybudováním přístavního mola a samozřejmě samotné přístupové komunikace k tomuto molu. Příští rok by mohlo být molo už zprovozněno,“ prozradila starostka Terezína Růžena Čechová.

Labská paroplavební společnost jedná i s dalšími obcemi o spolupráci. „Každá obec zaplatí za vstup do Labské paroplavební společnosti korunu za obyvatele. Takže to není žádná suma, kterou by neunesly i menší obce. Je to spíš symbolický poplatek, jelikož samotný provoz něco stojí,“ doplňuje Kamil Soukup.

Vítáte prodloužení lodní linky až do Mělníka? Hlasujte!