Kocourkov. Tak označil Ústečan Radek Pokorný úpravy, které město Ústí udělalo u hlavního vlakového nádraží.

Odjakživa vedl od nádražní budovy k podchodu pod tratí u Benešova mostu chodník. V rámci rekonstrukce této části městského centra jej město zrušilo a přeměnilo na tzv. technický prostor.

Nesplňuje již totiž parametry chodníku, vzhledem k instalovaným stožárům trolejového vedení nemá požadovanou průchodnou šířku. Chodci si ovšem stěžují, že na ně město nastražilo past.

„Vracel jsem se večer z práce ve městě domů na Střekov. Šel jsem ulicí Jircháře a dál po chodníku kolem bývalé Laguny. Zhruba u obchodu s domácími potřebami jsem zamířil přes vozovku na druhou stranu, abych se dostal k podchodu. Stejně jako paní, která šla přede mnou. Jenže tam nás odchytli strážníci s tím, že jsme na chodníku, kde je zákaz chodců,“ popsal svoji nepříjemnou zkušenost Radek Pokorný.

Pro tentokrát oba chodci vyvázli jen s napomenutím, příště to prý ale bude pokuta 2 tisíce korun.

Na začátku i konci zrušeného chodníku jsou sice značky zakazující vstup chodcům, jenže Ústečané namítají, že člověk, který jde po druhém chodníku, je nezaznamená. A když pak uprostřed přechází, nikde žádné upozornění, že tam nesmí vstoupit, není.

„Když už vymysleli takový Absurdistán, tak měli ten prostor osadit po celé délce zábradlím nebo tam dát jinou viditelnou překážku. Jak má člověk asi tušit, že něco, co se tváří jako chodník, vlastně chodník není? Je to past, aby z lidí vytahali peníze na pokutách,“ zlobí se další Ústečan Jindřich Soukal.

Město ale nepřipouští, že chodce mate. „Označení dopravní značkou je odpovídající a dostatečné. To, co je nazýváno matením, je spíše výmluva některých neukázněných chodců, když jsou přistiženi městskou policií při páchání nepravostí,“ reagovala mluvčí města Ivana Solničková.

Zábradlí prý tam město nedalo právě kvůli těm neukázněncům. „Protože při přelézání by neohrožovali jen sami sebe, jako je tomu při pouhém porušení zákazu vstupu,“ dodala mluvčí.

Jak má člověk neznalý situace o těch značkách vědět, když jde po druhé straně a na ten zakázaný chodník chce přejít uprostřed? To si má vždycky před přecházením nejdříve zkontrolovat začátek a konec každého chodníku, jestli tam náhodou není nějaká značka?

A když to není chodník, proč je tedy stejně jako chodník vydlážděn? A proč vůbec na něm ty sloupy jsou, a rovnou uprostřed? To jsou otázky, které v této souvislosti kladou Ústečané.

„Z důvodu majetkoprávních vztahů bylo možné instalovat stožáry pouze na pozemcích ve vlastnictví města. A ty jsou jen v prostoru ke zdi, samotná zeď a pozemky dál jsou už drážní. Stožár jako takový má základ 1,5m x 1,5m, proto nemohly být osazeny více ke straně. A rovněž z důvodu dodržení odstupu od komunikace je nebylo možné dát na její hranu,“ vysvětlila Solničková.

Již dříve město přiznalo, že předmětný úsek měl být podle původních plánů travnatý, ale kvůli snadnější údržbě zvítězila dlažba.

Kde tedy mají chodci správně přecházet, když se potřebují dostat k podchodu? Až na novém přechodu vybudovaném kousek před podchodem. Problém ovšem je, že o něm také mnozí chodci nevědí, hlavně večer si jej nevšimnou, není totiž ještě dokončen.

„Je označen dopravní značkou i řádně osvětlen. Bohužel ale vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám ještě nebyl vyznačen vodorovným dopravním značením,“ připustila Solničková. Zebra na vozovce podle ní přibude okamžitě, jakmile to počasí dovolí.

„Doufám, že alespoň do té doby si dají strážníci s pokutami pohov. Není každý neukázněný, ale také nejsme všichni luštitelé hlavolamů,“ vzkazuje městu Marie Šmídová.