Kdo k tomu dal podnět? Z vydaného rozhodnutí Drážního úřadu to není jasné.

V odůvodnění se píše, že Drážní úřad dostal 5. 11. 2010 žádost o zastavení veřejné drážní dopravy. Ale není uvedeno, kdo. Deník zjistil, že iniciativa vzešla od Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

Podle senátora Jaroslava Doubravy je to důsledek faktu, že vedení kraje dlouhodobě přehlíží význam drobných regionálních tratí.

„Udržení funkčnosti těchto tratí se může zdát dnes některým krátkozrakým úředníkům a politikům na kraji jako zbytečné vydání. Ale tyto trati mají do budoucna nezastupitelný rekreační, ale i místní dopravní potenciál. Slaví úspěch primitivní uvažování v rámci jednoho volebního období, teď ušetříme pár korun na úkor trati, a po nás potopa. Tak lze charakterizovat přístup ministerstva dopravy i krajských úředníků,“ kritizuje situaci Doubrava.

Dodává, že již od září 2010 byly k dispozici signály, že krajští úředníci mávli rukou, ať si ministerstvo zruší drobné trati, které momentálně nejsou využívané. „Tato tendence byla zřejmá i z toho, že ve výkazech nesjízdných tratí je již od 6. prosince 2010 uváděna trať mezi Teplicemi a Telnicí,“ dodal Doubrava.

Správa železniční dopravní cesty požádala o odstavení Koziny na tlak shora. Potvrdil to Pavel Halla, mluvčí SŽDC. Pro Deník uvedl: „Vláda všude šetří, a tak se to projevilo i na provozování drah. Při projednávání provozování drážní dopravy na málo využívaných tratích nebyl projeven zájem o provozování drážní dopravy na regionální dráze Děčín - Oldřichov u Duchcova v úseku Děčín hl.n. západ - Teplice lesní.“

Na základě závěrů z těchto jednání podala SŽDC návrh na zahájení správního řízení ve věci zastavení drážní dopravy na uvedené regionální dráze. Správní řízení bylo ukončeno rozhodnutím Drážního úřadu 4. ledna 2011. Drážní doprava na tomto úseku byla zastavena. Z tohoto důvodu se nepřiděluje kapacita dopravní cesty.

„Na Kozí dráze musí doprava zůstat. Je to unikátní odkaz generací. Stát by měl konečně převést trať pod správu obcí, aby provozovaly a chránily trať proti zbytečné likvidaci,“ uvedl starosta Libouchce Jiří Štěrba.

Stejně jako Doubrava, také Štěrba potvrdil, že o zastavení veřejné drážní dopravy na Kozí dráze se dozvěděli starostové obcí, až když bylo rozhodnuto. Nikdo se jich neptal. Drážní úřad rozhodl, pro něho byl partnerem jenom ústecký krajský úřad, který souhlasí. Dráhu nahrazují autobusy.

Podle zastánců železnice byl počet spojů na Kozině záměrně omezen, aby klesl počet cestujících a železniční dopravu nahradily autobusy. Upozornil na to i dnes již zesnulý ombudsman Otakar Motejl.

Ten zaslal v srpnu 2008 ústeckému krajskému úřadu zprávu o šetření ve věci zastavení provozu na železniční trati č. 132 Děčín – Oldřichov u Duchcova.
Ombudsman vytýká krajskému úřadu, že byl omezen a nakonec zastaven administrativním způsobem počet cestujících na trati z tisíce až na 450 cestujících denně. Tím bylo argumentováno krajským úřadem při obhajobě zrušení objednávky osobní železniční dopravy.

Kozina je již řadu let ohrožena, protože silniční lobbisté prosazují, aby na místě Kozí dráhy získali zelenou pro výstavbu dálničního přivaděče z Děčína k dálnici D8.