Přednosta Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Martin Sameš, byl zvaným řečníkem a členem mezinárodního vědeckého výboru kongresu.

Přednáška doktora Sameše se týkala operačního řešení gigantických aneurysmat mozkových tepen. Cévní program ústecké neurochirurgie a radiologie má dlouholetou tradici a je mezinárodně vysoce uznáván.

Na kongresu byl diskutován také směr rozvoje nových zobrazovacích technik a robotické chirurgie u nádorů mozku.