V Tisé to vře kvůli plánované výstavbě domů.

Zatímco jedni by radši nechali obec s minimem domů atraktivní pro turisty, další výstavbu vítají. Nemohou se ale shodnout, jestli stavět v okrajových částech nebo začít od centra obce.

Bouřlivé setkání na toto téma proběhlo také na posledním jednání zastupitelstva obce.

„Lidé se bojí objemu domů, které tu mají vyrůst,“ komentovala to Leona Wagnerová, jedna z obyvatelek obce.

„Zarazilo nás, že má výstavba začínat v centru Tisé. Prý má navazovat na stávající výstavbu, ale osobně s tím nesouhlasím. Bojím se, že počet nákladních aut a strojů zvýší hluk a prach,“ řekla Wagnerová.

Proti výstavbě celkově není, ale uvítala by, kdyby domy přibývaly v řádech jednotek.

„Do Tisé jsme před satelitním městečkem utekli. Teď jsme si tu postavili dům a satelit nám tu má stát zase,“ obává se další z obyvatelek obce.
Starosta Tisé Jiří Jandásek ale říká, že vše je ještě v jednání. „Na posledním zastupitelstvu jsme jen schválili postup schvalování územního plánu,“ upřesnil starosta.

Podle něj teď bude důležité zapracovat do návrhu územního plánu všechny námitky a připomínky občanů a dalších dotčených lidí. Na tom bude poté záležet, jestli jsou změny natolik podstatné, aby bylo třeba znovu svolat veřejné jednání. To by mohlo přinést další námitky a připomínky.

„V zájmu obce je, začít stavět v jejím centru a pokračovat dál. Odpadne tak potřeba hned protahovat silnice, kanalizaci a další infrastrukturu,“ řekl Jandásek. Novému veřejnému projednání se ale prý nebrání.

O co jde?
Tisá pracuje na novém územním plánu. Schválit by ho zastupitelé měli do konce roku, jinak přijdou o dotace. Podle návrhu mělo v obci vyrůst přibližně 180 domů. Počet bude nakonce nižší. Nyní se jedná o tom, kde s výstavbou začít.

Předseda finančního výboru obce Jiří Turek ale upozorňuje, že to by bylo nákladné a časově náročné.

„Pokud územní plán nestihneme do konce letošního roku, nedostaneme dotaci,“ varoval Turek. Podle toho také územní plán neřeší, kolik domů má v lokalitě vzniknout, ale na kolik lokalit plán obec rozdělí. „Lokalit je 34 a to se nemění,“ dodal Turek.

Snížit by se ale měl právě počet domů, kterých mělo podle současného návrhu být zhruba 180. Jejich počet by se měl snížit přibližně na polovinu.

Pro zajištění postupné realizace výstavby směrem od zastavěné části obce do volné krajiny bude v návrhu územního plánu stanovena etapizace výstavby. Po schvalovacím procesu, na kterém se zastupitelé dohodli, se vedení obce sejde s občany, aby je se změnami seznámilo. Až poté by měl být nový územní plán schválen.