„Rozhodnutí zastupitelstva vítám. Popravdě, nedokáži si představit situaci, kdy by moje připomínka k návrhu na usnesení, které před příslušným hlasováním chybně formulovala starostka Jana Oubrechtová (Starostové a nezávislí), nebyla vyslyšena“, řekl Kraus.

Ten jako ověřovatel zápisu z příslušného jednání z prosince loňského roku upozornil na to, že zastupitelé ve skutečnosti nehlasovali pro zřízení kontrolního výboru, ale pouze pro dílčí změnu v jeho složení.

„Doufám, že radní vyslyší naše argumenty a při nové formulaci návrhu na složení kontrolního výboru se budou řídit zdravým rozumem“, dodal Kraus.

Podle starostky Oubrechtové vše vzniklo tím, že ve formulaci vypadlo jedno slovíčko.

„Vypadlo mi tam „ale“, tak jsme teď usnesení zrušili, aby nás nikdo nemohl napadnout, že zní jinak, než je uvedeno v zápise,“ vysvětlila starostka. Podle té ale není absence kontrolního výboru v současné době problém.

„Jednáme v mezích zákona. Kontrolní výbor jmenujeme na dalším zastupitelstvu,“ uvedla Oubrechtová.

Na počátku střetu ve věci obsazení kontrolního výboru Rady města byl návrh, ve kterém rada do čela kontrolního výboru navrhla zastupitelku Evu Tomsovou.

Ta byla do zastupitelstva města zvolena za stejné volební uskupení jako starostka Oubrechtová. Obě dámy jsou navíc údajně v příbuzenském vztahu. Kraus i někteří další trmičtí zastupitelé tento návrh otevřeně kritizovali s tím, že ho považují za skandální.

Tomsová se k celé věci vyjadřovat nechtěla. „Nezlobte se, ale komentovat to nebudu.“

Zastupitelé za ODS zároveň navrhli řešení, kdy by v kontrolním výboru usedli zástupci všech pěti subjektů, které nemají přímé zastoupení v Radě.
V tomto modelu by pak ODS, jako nejsilnější opoziční strana, požadovala pozici předsedy kontrolního výboru.

Tento alternativní návrh nebyl Radou vyslyšen a namísto toho proběhlo již zmíněné zmatečné hlasování.

Kontrolní výbor je zřizován povinně a zákon mu kromě úkolů svěřených zastupitelstvem stanovuje též další úkoly, které výbor provádí i bez pověření zastupitelstva. Dle zákona o obcích má kontrolní výbor přímo ze zákona, tedy i bez pověření zastupitelstva obce, oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady.