„Kde se budou nové pantografové jednotky udržovat a opravovat?“ ptal se Michal Tarkoš.

Podle něj by totiž mohlo hrozit, že budou nové vlaky jezdit na údržbu do Prahy. „V případě údržby a oprav v Praze klesne práce v tomto kraji a to je špatně,“ vysvětlil Tarkoš své obavy.

Podle mluvčího ČD Petra Šťáhlavského jsou ale obavy liché. „Jednotky jsou určeny pro vlaky provozované v Ústeckém kraji a dle smlouvy v současnosti není plánován jejich provoz mimo hranice kraje, tedy ani jejich zajíždění na údržbu do Prahy,“ uklidnil mluvčí.

„Z tohoto důvodu se předpokládá údržba těchto jednotek na pracovišti provozní jednotky (PJ) Děčín, v hale nazývané Moravanka, která je 90 m dlouhá a jednotku lze do této haly při údržbě umístit,“ pokračoval Šťáhlavský.

Sám ale přiznal, že v hale bude nutné provést určité úpravy, aby se v ní dalo takovéto moderní vozidlo udržovat. „Kromě toho byl požadavek ČD při zadání výroby jednotky na dělitelnost, takže každý vůz má dva podvozky a souprava může být v depu rozdělena na jednotlivé vozy. Ty mohou být přistaveny na další opravárenská stání jako jednotlivá vozidla,“ dodal.

Částečně tak odpověděl i na Tarkošův dotaz, týkající se modernizace děčínské haly. „Osobní vozy udržují v Děčíně v nepřijatelných podmínkách venku bez přístřešku a bez prohlížecích jam za každého počasí,“ tvrdí Tarkoš.

„Kolej 208 opravdu není zastřešená. Na této koleji se provádí provozní údržba veškerých vozů klasické stavby, které jsou inventárně v PJ Děčín. V případě nutné rozsáhlejší opravy vyžadující kryté stání je ale možné vozy přistavit do kryté haly,“ uzavřel Šťáhlavský.