Důvodem k tomuto kroku je zastavení akce výstavby nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby za pomoci dotace Státního fondu rozvoje bydlení. Obec Chlumec tak rozhodla již na dřívějších jednáních zastupitelstva.