Doulík bude odpovídat v on-line rozhovoru ve středu 9. března. Ptejte se už nyní PRÁVĚ ZDE!

Dosavadní proděkan pro studium převzal jmenování do funkce z rukou rektorky Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) Ivy Ritschelové již v lednu.

Doulík (*12. 10. 1977) se tak stal nejmladším děkanem na ústecké univerzitě a možná i v celé republice.

„Jako člen stávajícího vedení je určitou zárukou kontinuity, i když v tezích svého volebního programu naznačil, že se nevyhne určitým změnám,“ hodnotil jeho nástup do funkce Michal Červenka z oddělení public relations Pedagogické fakulty (PF).

„Do funkce nastupuji v době, kdy je zřejmé, že finančních prostředků bude méně a tomuto trendu se musí přizpůsobit též organizační a personální struktura fakulty. Je to jedna z priorit nového vedení,“ řekl nový děkan.

Podle něj bude také důležité to, jak se fakulta dokáže vyrovnat se zavedením garanta studijního programu. „Již dnes je patrné, že k určité redukci nabídky studijních programů a oborů na PF dojde,“ osvětlil děkan příčiny plánovaných kroků.

I přes svůj relativně nízký věk již nový děkan dosáhl na odborném poli nemalých úspěchů.

Mezi nejvýznamnější patří ocenění: Medaile MŠMT II. stupně za vynikající, pedagogickou a publikační činnost v rámci vysokoškolského vzdělávání, Mimořádná cena rektorky UJEP za nejhodnotnější knihu roku 2008, Zvláštní cena rektorky UJEP za vědeckou a výzkumnou činnost v roce 2009 a „zlatá medaile“ pro nejlepší evropskou učebnici, kterou napsal se svým spolupracovníkem Jiřím Škodou.

Své zkušenosti v oboru pedagogika však nový děkan nesbírá pouze vědeckou prací. Jedenáctým rokem působí jako učitel chemie na gymnáziu. „Teplické gymnázium je stejně jako fakulta mou srdeční záležitostí.

Výuka na gymnáziu mi umožňuje udržovat kontakt s praxí a s mladými lidmi,“ vysvětlil Doulík. Sám však ví, že z pozice děkana bude obtížné i nadále na gymnáziu působit. „Plánuji dokončit letošní školní rok a pak se věnovat pouze práci pro fakultu. V budoucnu bych se ale rád pár hodinami na gymnázium vrátil,“ popsal děkan své úmysly ohledně dalšího působení v pedagogické praxi.