Záměrem projektu je výstavba nového čtyřpodlažního objektu patrových garáží s plochou střechou s 282 parkovacími místy.

Rada nepožaduje posuzování záměru podle zákona 100/2001, tedy nechce takzvanou velkou EIA.

Naopak požaduje, aby s projektem byla navíc dořešena sadová úprava v prostoru mezi parkovacím domem a hlavní budovou zahrady.