„V posledních letech došlo k enormnímu nárůstu parkujících vozidel. Dávno je pryč doba, kdy rodina měla jedno auto. Dnes mívá i tři a zejména na sídlištích není navečer už jediné volné místo. Špatně zaparkovaná vozidla znemožňují průjezd záchranářům a my nemůžeme čekat, až dojde k nějakému neštěstí“, řekl náměstek primátora Jan Řeřicha.

„Proto jsme se spojili s odborníky a hledáme možnosti, jak situaci řešit“. Opozice smetla parkoviště!

V rámci projektu se město nejdříve zaměřilo na sídliště Dobětice, kde podle odborníků byla vozidla zaparkována, respektive odstavena, také na místech, kde to pravidla neumožňují.

„To znamená například v křižovatkách nebo v místech, kde chodci přecházejí vozovku. Stát se tak může, že projíždějícím vozům vběhne chodec pod kola jen proto, že zaparkovaná auta ztěžují jeho rozhled“, poznamenal vedoucí odboru dopravy Dalibor Dařílek.

Pracuje se na řešení

Řešit tuto problematiku v sídlištích, která byla postavena před třiceti a více lety, je podle města velmi obtížné, protože projektanti nepočítali s tak velkým nárůstem vozidel. Ujišťuje ale, že ji vnímá jako velmi důležitou a právě zmíněný projekt mu umožňuje pracovat na řešení.

Průzkum, který si město nechalo vypracovat, navrhuje také některá řešení. Například vyznačení vodorovného dopravního značení parkovacích pruhů a zálivů. Vyznačení míst, na kterých je zákaz stání a důsledný dohled na dodržování dopravních předpisů. HLASUJTE: Po hodině odtah! Lidé už nezaparkují

Konkrétně třeba v Rabasově ulici lze tolerovat podélné stání na jedné straně vozovky, na druhé straně ale bude parkování zcela zakázáno. Je také možné zjednosměrnit Poláčkovu ulici v úseku od křižovatky se Šrámkovou u domova seniorů po křižovatku s ulicí Ježkovou.

Parkovací domy?

Dalším krokem by pak byla výstavba parkovacího domu. V uplynulých měsících navštívilo Ústí několik investorů, kteří mají vážný zájem o realizaci parkovacích domů nejen v blízkosti centra, ale také v okrajových částech města. Asi nejdále je jednání o výstavbě parkovacího domu právě v Doběticích. Ten by bylo možné postavit na stávajícím parkovišti ve Šrámkově ulici. U vchodu do ústecké zoologické zahrady má vyrůst parkovací dům

„Je jasné, že řidiči nejsou připraveni nechávat svá vozidla na okrajových parkovištích či v parkovacím domě, ale jen tak se podaří vylepšit vzhled a bezpečnost na našich sídlištích. Současný stav parkování totiž může zabránit zásahu hasičů či příjezdu sanitky. A právě proto vítáme stoupající zájem soukromých investorů, kteří nám chtějí tuto problematiku pomoci řešit“, uzavřel náměstek primátora Jan Řeřicha.