Na radnici na Severní Terase funguje od začátku tohoto týdne nová služebna republikové policie. Jedná se o detašované pracoviště přestěhovaného obvodního oddělení ze Svojsíkovy ulice do budovy policie na Masarykově ulici naproti hotelu Vladimir.

„Ono se vlastně pro lidi přestěhováním a sloučením obvodních oddělení Ústí nad Labem – město a Severní Terasa nic nezměnilo. Tady na úřadě každý všední den funguje od 7.30 do 19.00 hodin stálá služba pro příjem oznámení. Zajišťují ji tři policisté. Na služebně sedí jeden jako dozorčí a dvoučlenná hlídka se jako výjezdová skupina pohybuje v terénu,“ vysvětluje Jiří Kořán, velitel obvodního oddělení pro centrum Ústí a Severní Terasu, jak policisté po reorganizaci pracují.

„Výjezdovou hlídku navíc doplňují pochůzkáři, kteří na Severní Terasu dojíždějí od Vladimiru. Zacházejí sem také policisté z oddělení hlídkové služby, kteří se pohybují po celém městě,“ dodává.

Zatímco se bavíme, volají policisté v terénu vysílačkou dozorčího na pomoc. „Jsme v Poláčkově ulici před domem a oznamovatel neotvírá. Nemáš telefonní kontakt?“ žádá policista. „Počkej, zavolám operačnímu,“ odpovídá mu Pavel Egrt, dozorčí směny. Odkládá vysílačku a bere do ruky telefonní sluchátko.

Po krátkém hovoru má kontakt na člověka, který nahlásil rozbití oken. „Dobrý den, policie, před vaším domem jsou kolegové. Přijeli prošetřit to vaše auto,“ říká dozorčí do telefonu.

Velitel služebny Jiří Kořán se zatím dívá do knihy, kam policisté zapisují příjem oznámení. „Ve středu přišli za celý den čtyři lidé. Teprve si zvykají na přemístění služebny. Spíše volají, kam se mají obrátit. Telefonní čísla zůstala stejná, jako jsme měli ve Svojsíkově ulici,“ řekl závěrem velitel.