Zelení v Ústí nejsou spokojeni s úklidem ve městě. A už vůbec ne s tím, že jej, hlavně v centru, bude nadále zajišťovat jediná firma, ústecká AVE.

„Už před půldruhým rokem obvodní zastupitelé požádali speciálním usnesením městské radní, aby se zabývali neutěšeným stavem čistoty. Celé to vyplynulo z opakujících se diskusí na téma zhoršené kvality péče o veřejná prostranství v Ústí, k níž došlo v souvislosti s převodem péče o čistotu a zeleň pod jedinou firmu, AVE,“ připomněl bývalý zastupitel centrálního obvodu za Stranu zelených Karel Nepraš, že jde o déletrvající problém.

Přes toto upozornění se ale podle něj situace nezlepšila. Ústecká veřejná prostranství jsou dál špinavá, plná odpadků. „Je potom s podivem, že centrální obvod svěřil péči opět jediné firmě, navíc té, s jejíž prací nebyl v minulosti spokojen,“ nesouhlasí Nepraš.

Na příštím zastupitelském jednání zvažují proto zelení předložit návrh usnesení, kterým by obvodní zastupitelstvo uložilo svému kontrolnímu výboru kontrolu dodržení zákona v této kauze. „Problém spatřujeme především v udržování monopolu jediné firmy,“ vysvětlil současný obvodní zastupitel za zelené Matěj Páral.

V minulosti ústecké obvody zajišťovaly údržbu zeleně prostřednictvím více menších firem. Pak jim město tuto kompetenci odebralo a angažovalo jen jedinou, AVE.

Po četných stížnostech Ústečanů na nepořádek letos magistrát obvodním radnicím starost o tuto oblast vrátil. Tři ze čtyř obvody už oznámily, že zatím s AVE budou pokračovat, jen Severní Terasa už vypsala nové výběrové řízení.

Starosta centrálního obvodu Jan Tvrdík ujistil, že se bude uklízet podstatně víc než dosud a že kvalitu odvedené práce si radnice ohlídá.

„Tento rok rozhodne. Pokud nebudeme spokojeni, budeme hledat jiného nebo jiné dodavatele,“ uvedl s tím, že pokud by to ale situace vyžadovala, mohou vyhlásit krátké výběrové řízení už i během letoška.