Je sice maličko překvapující, že toto číslo nebyl schopen poskytnout již dříve, protože pokud nějaké nenadělal během sto dní trvajícího bobříka mlčení on sám, musel to číslo přece znát již v okamžiku, kdy schvaloval rozpočet na rok 2011.

Je tu ale ještě jedna možnost, proč tento vynikající krizový manažer, (pro kteroužto vlastnost k jeho nečekanému zvolení primátorem došlo), jak znělo oficiální stanovisko zastupitelstva, celých sto dní mlčel. Možná, že pořád jen počítal a počítal, protože výsledné číslo je skutečně darda, které se jeden zdráhá uvěřit.

Není však žádný důvod k poplachu, přátelé!! Většina republiky na tom musí být ještě daleko hůř, protože benjamínkům mezi médii – internetové Metropolnet-TV, (která Ústečanům slíbila, že pro ně bude přinášet jen samé rarity), zpráva o téměř dvoumiliardovém dluhu nestojí ani za zmínku. Místo toho se dozvídáme, že když jsou chřipky, lidé bývají nemocní …

Ještě, že tu máme sice málomluvného, ale přeci jen sdílného primátora.

A tak se snad konečně (a dříve než za dalších sto dní) dozvíme také to podstatné. Za co se ty dluhy nadělaly, a jak to bude s jejich splácením? Anebo se zase koaličně upraví staré přísloví „Mlčeti zlato“ na politicky korektní: „Mlčeti? – Za co?“ (Anebo za kolik?)

Jaroslav Achab Haidler