„Globální ekonomická a finanční krize znamenala pro Spolchemii dvou až tříleté zdržení v rozvoji. Nyní trh posílil a o umělé pryskyřice je rostoucí zájem,“ uvedl na schůzce ředitel. Spolchemie chce proto po dvou krizových letech rozšířit portfolio podporovaných aktivit v kraji.

„Vítám potěšitelné informace. Kraj má s firmou uzavřenou pětiletou smlouvu, jejíž součástí je podíl na zlepšování kvality života v regionu,“ řekla závěrem Vaňhová.