Celkem 203 absolventů učitelských i neučitelských oborů tak v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem zakončilo své vysokoškolské studium za přítomnosti vědecké rady, pedagogů, rodinných příslušníků a přátel.

Březnová promoce byla prvním slavnostním předáváním diplomů nového děkana PF UJEP Pavla Doulíka, který se ve středu osobně účastnil všech částí promoce.

Vzhledem ke značnému počtu absolventů musela promoce proběhnout čtyřikrát. V životě ústecké pedagogické fakulty je však jarní předávání diplomů tím nejkratším.

Většina studentů ústecké univerzity totiž ukončuje studium v průběhu letního semestru. Na začátku července se tak již tradičně odehrává promoce absolventů, která je rozdělena dokonce do tří dnů.

Michal Červenka