Volnou finanční rezervu má jen zhruba poloviční, nezbyde mu tedy než přehodnotit již naplánované výdaje na tento rok.

Uhradit uvedenou částku musí, jinak by městu Ústí hrozilo obstavení účtu. Potvrdila to starostka Neštěmic Miloslava Válková.

Případ se začal odehrávat už v roce 2002. Tehdy obvod prostřednictvím města zažaloval svého nájemce, společnost Donor, o vyklizení pronajatých prostor v objektu bývalých jeslí.

Firma na to zareagovala výzvou k vypořádání, chtěla, aby jí radnice uhradila vložené investice do budovy, které vyčíslila na 3,6 milionu korun.

Ta to ale odmítla a Donor se začal domáhat těchto peněz soudní cestou. Před dvěma lety okresní soud rozhodl, že město je povinno mu většinu požadované částky zaplatit, a to i s úroky.

A k tomu ještě náklady řízení a soudu pak soudní poplatky a znalečné, dohromady 5,1 milionu korun. Neštěmice nesouhlasily, město podalo odvolání, ovšem krajský soud letos verdikt soudu okresního potvrdil.

„Chceme se dál bránit, ale jedno je jisté, ve chvíli, kdy rozsudek nabude právní moci, zaplatit uvedené musíme. Část z toho má navíc posloužit k uhrazení dluhu firmy v rámci exekučního řízení, takže kdybychom to nevyrovnali, mohl by být městu zablokován účet,“ vysvětlila Válková.

Obvod chce pro tyto účely použít ušetřené finance z minulých let, přibližně 2,6 milionu korun. Kde vezme ty zbývající, teprve řeší. Válková neskrývá, že budou muset přehodnotit některé už naplánované výdaje. Jednat o tom bude neštěmické zastupitelstvo v dubnu.

„Je to katastrofa, v provozním rozpočtu se bude těžko škrtat. Obávám se, že to odnesou investice,“ řekl zastupitel Pavel Vodseďálek. Z investičních akcí při schvalování rozpočtu na letošní rok zatím zastupitelé schválili jen dokončení dvou započatých již loni.

V obou případech jde o rozšíření parkovacích míst, v prvním v Čechově a v druhém v Železné ulici, dohromady za necelých půl milionu korun. Dalších 2,5 milionu chtěli rozdělit později. „Kdo ví ale, jak to teď dopadne,“ pochybuje Vodseďálek.

Válková ale věří, že časem se obvod svých peněz, nebo alespoň jejich části, domůže zpět. Zvažuje využít možnosti dovolání, tedy mimořádného opravného prostředku, jímž lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu. „Firma nikdy neprokázala, že ty prostředky do naší budovy skutečně investovala,“ tvrdí. Z prohraného sporu viní také právníka, který je zastupoval a věc podle ní zanedbal.

O dalších krocích, které udělají, by mělo rozhodnout zastupitelstvo. Kromě případného dovolání i to, jestli žalovat právníka o náhradu škody. „Já bych zřejmě pro podání žaloby byl,“ řekl Vodseďálek.