Hořkou příchuť mají Bachurovy knedlíky. Tenkrát, v dobách okupace. Pro každého z jiných důvodů.

Pro Němce, i pro odbojáře, kteří proti nim v té nešťastné době bojovali. Dnes už je ta doba pro nás vzdálená, připomínají ji jen spisy v archivech a pamětní desky.

Jednu takovou pamětní tabulku najdete v ulici Králova Výšina, číslo popisné 12/1220, na rodném domě Oty Krále. Ostatně, ta ulice se jmenuje po něm. „Byl obžalován z přípravy atentátu na Heydricha a styku s parašutisty, odsouzen k trestu smrti a popraven v Berlíně – Plötzensee,“ uvedl o něm historik ústeckého muzea Václav Houfek.

Dětství prožil jako syn malého živnostníka, krejčovského mistra. Rodina patřila k české národnostně uvědomělé menšině. „Byl mezi prvními v sokolské tělocvičně, aktivně pracoval ve veslařském klubu a Národní jednotě severočeské,“ pokračuje Houfek.

Podle něj býval pro skromnou povahu a přímé jednání mezi ústeckými Čechy oblíben. Jako jednatel byl duší ústeckého Sokola. To není vše. „Den 7. září roku 1921 byl zakládacím dnem skautingu v Ústí nad Labem, vnitřním městě. Jedním ze zakladatelů se stal Ota Král,“ popisuje to ústecký skautský činovník Petr Svoboda.

Král znal všechny přední tělovýchovné činovníky sokolské Krušnohorské župy – Kukaňovy. Tak i na něho došlo při hromadném zatýkání v roce 1939. Výslechy byly bezvýsledné, a tak byl Král pro nedostatek důkazů propuštěn.

Po založení odbojové skupiny Úvod – Krušnohoří Bohumila Bachury z Bohosudova, působil Král jako spojka mezi ním a členy skupiny v Ústí. Specialitou skupiny bývaly ony Bachurovy knedlíky. Tedy třaskavina, obalená uhelným mourem, aby vypadala jako briketa. Co to nadělalo s kotlem lokomotivy snad není třeba rozepisovat.

V návaznosti na další odbojovou skupinu Zelenky – Hajského spolupracovali členové Královy skupiny při přípravě atentátu na Reinharda Heydricha a podporovali parašutisty Jana Kubiše a Josefa Gabčíka. „Po jejich smrti v červnu 1942 byl Král opět zatčen a po výsleších v Praze převezen k soudu do Berlína,“ dodal Houfek.

Domů se už nikdy nevrátil.

Ota Král

Narodil se 24. srpna 1904 v Ústí
Jednatel ústeckého Sokola
Také jednatel X. všesokolského sletu
Pracoval v Národní jednotě severočeské Roku 1938 služebně přeložen do Prahy
V odbojové skupině Úvod - Krušnohoří
Obviněn z příprav atentátu na Heydricha
Popraven v Berlíně 8. září 1943
Ota Král