Ve čtvrtek 17. března se samičce jménem Běta narodil potomek, jehož pohlaví dosud není známo.

Jeho narození přivítali s nadšením také ostatní členové, neboť lemuři jsou velice společenská zvířata a pokud skupina funguje tak, jak má, podílejí se na výchově i ostatní jedinci.

Nynější ústecká skupina byla sestavena v roce 2008 a skládá se z dospělého samce z pražské zoo a tří samic ze Zoo Jihlava. K tomu je nutné připočítat ještě jednu samičku odchovanou v roce 2009 a samečka z loňského roku, jejich matkou je také Běta, takže toto je již její třetí mládě.

Lemuři kata jsou nejběžnějším druhem lemurů chovaných v zoologických zahradách, ale v jejich přirozeném prostředí – pralesních a křovinatých oblastech jižního a jihozápadního Madagaskaru jejich početní stavy klesají.

V Evropě je jejich chov centrálně řízen italskou zoologickou zahradou Parco Natura Viva Bussolengo, kde je také vedena Evropská plemenná kniha. Jako jediný druh lemurů žijí katy ve velkých skupinách, je pro ně typický dlouhý černobíle pruhovaný ocas, který jim slouží k optické a pachové signalizaci.

V zoologických zahradách je návštěvníci mohou často sledovat, jak sedí vzpřímeně s rozpaženými předními končetinami a sluní se.

Další mládě, které se narodilo v pavilonu exotária, patří madagaskarským primátům, a to lemurům kata.