Už jen týden, do 14. dubna, zbývá občanům na vyplnění a odevzdání sčítacích archů. Někteří Ústečané ale dosud tápou, co do kolonek vepsat. Jiní zase nevědí, kam s vyplněnými formuláři.

Mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Ondřej Kubala řekl, že o všem je měl informovat sčítací komisař, který jim formuláře přinesl.

„S otázkami se ale stále ještě mohou obracet na call centrum, buď na bezplatnou telefonickou linku 800 87 97 02 nebo na info@scitani.cz,“ uvedl.

Ústečanka Jana Horáková vyrůstala u pěstounů a o vlastní matce nic neví. Jak se má tedy vypořádat s otázkou o jejím bydlišti v době, kdy se narodila? Má uvést místo svého narození, které má v rodném listě?
Pokud odpověď na uvedenou otázku nezná, může ji v tomto případě jistě přeskočit.

Jan Kratochvíl se dopravuje do zaměstnání vlakem i autobusem, tak půl na půl. Formulář ale nabízí k zaškrtnutí jen jeden způsob dopravy. Jak má tedy pravdivě odpovědět?
Správně by si měl vybrat převažující způsob dojížďky. Pokud je to ale přesně padesát na padesát, tak ať vybere libovolný z nich. Nebo nabízím ještě jednu pomůcku. Může zvolit ten způsob cesty, který využil nejblíže rozhodnému okamžiku, tedy 25. 3. 2011.

Eva Havránková bydlí v podnájmu u přátel a neví, jestli musí také vyplňovat bytový list. A co lidé na ubytovnách?
Pokud žijí na ubytovně, bytový list nevyplňují, protože nejde o byt. A co se týká podnájmu, například pronajatého jednoho pokoje v bytě, kde v ostatních místnostech bydlí rodina, jež pokoj pronajímá, tak také ne. Bytový list vyplní tato rodina, protože byt užívá především ona. Podnájemce v takovém případě vyplní jen sčítací list osoby.

Několik Ústečanů se zajímalo, jestli si sčítací komisař, který jim formuláře přinesl, pro ně zase přijde. Nebo jakým způsobem je mají odevzdat?
Když komisař formuláře předával, měl nabídnout tři způsoby jejich odevzdání. 1. On-line vyplnění a odeslání na internetu. 2. Osobní odevzdání komisaři – a v takovém případě si se zájemci měl hned domluvit termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout, nebo 3. Odeslání poštovní obálkou do P. O. Boxu ČSÚ. Tomu, kdo si vybral tuto možnost, měl sčítací komisař předat předtištěnou obálku formátu A4 (v tomto případě domácnost neplatí žádné poštovné).

A co když se někdo rozhodne až v poslední chvíli, že využije možnosti odeslání prostřednictvím internetu? Musí to někam hlásit?
Pokud někdo změnil rozhodnutí a vyplní formuláře na internetu, nic nikam hlásit nemusí. Jednoduše formuláře vyplní on-line a systém už sám pozná, že dotyčný svoji zákonnou povinnost splnil.