Olda: Terasa bude mít vyhrazená předplacená parkovací místa za 480 korun na měsíc. Nechystáte něco podobného i Vy ve svém obvodě? Na Skřivánku nebo ve Všebořicích by to bylo třeba.
V našem centrálním obvodě zatím jdeme jinou cestou. Neuvažujeme o zpoplatnění. Investujeme každý rok do výstavby nových parkovacích míst po celém obvodě. Zmíním: Ostrčilova ul., Zahradní, SNP, Spartakiádní, Hornická aj. V letošním rozpočtu máme připraveny finanční prostředky a stavební povolení na dvě nová místa o cca 40 parkovacích míst ve Všebořicích. Z uvedeného je zjevné, že chceme budovat parkovací místa na sídlištích a nikoli v samotném centru.

Maruška: Jak si představujete zajištění úklidu v centrálním obvodu - proč nevyužijete k práci nezaměstnaných?
Po přidělení finanční částky našemu obvodu na údržbu zeleně a čistoty jsme se rozhodli využít stávající smlouvy mezi městem Ústí nad Labem a fy. AVE. Chceme se vrátit na úroveň roku 2008, kdy tuto činnost zabezpečovaly městské obvody. Jedná se o údržbu zeleně ve statutárním městě, např. jarní a podzimní vyhrabání listí, pravidelné seče, údržba dětských hřišť, kácení, údržba keřů aj. Co se týče komunikací (a to i chodníků), zůstala tato činnost na MmÚ, a to odboru dopravy.

Ústečan: Můžete mi vysvětlit, jaká je vlastně funkce obvodů? Silnice jsou rozbité, obvod je nemůže opravit, všude je nepořádek, obvod ho sice může nechat uklidit, ale jedinou firmou, kterou kdysi vybral magistrát. Nebylo by jednodušší je zrušit, aby rozpočet nezatěžovaly platy starostů, místostarostů…?
Na Váš dotaz musím odpovědět, že MO jsou zřízeny statutem města. Jejich existence je daná právě tímto statutem a svěřenými činnostmi. Náš MO kromě Vámi zmiňovaného úklidu má v rozpočtu finanční prostředky např. na správu bytů (jsme vlastníky 126 bytů), kterou zajišťujeme vlastními silami, dále opravy a rekonstrukce chodníků, již zmiňovaná výstavba parkovacích míst, oprava a údržba dětských hřišť a také např. zajištění matričních činností ve městě, sociální oblast aj.

Marcela: Jaká je současná situace ohledně známé ulice U České besedy? Bude se bourat, nebo obnovovat? Či se nechá zchátrat?
Nové informace bohužel nemám a neznám. Poslední informace je ta, že majitel shání investora.