Ač se stavbou souhlasily jak obec Chuderov, tak magistrátní odbor územního plánování a i sám stavební úřad při jednání konstatoval, že námitky nejsou, tudíž rozhodnutí vydá, za týden byla situace jiná. Vedoucí úřadu řízení přerušil a posléze zastavil.

Firma, která mezitím už zařízení elektrárny smontovala a chystala se na její rozjezd, musela zrušit uzavřené smlouvy. Škodu, jež jí tím do dnešní doby vznikla, vyčíslil ředitel Jaroslav Svoboda kolem 20 milionů korun. Stavební úřad si dělá, co chce, stěžuje si chuderovská firma kvůli své elektrárně.

ImunomedicA začala budovat svůj provoz v areálu bývalého teletníku v Chuderově v roce 2001, vyrábí zde léčiva. Pro fotovoltaickou elektrárnu se rozhodla o 7 let později kvůli energetické náročnosti výroby. Převážnou část takto získaného proudu chtěla využívat pro vlastní spotřebu.

„Všechny zákonem stanovené instituce s tímto záměrem souhlasily. Pracovnice stavebního úřadu nám řekla, že je vše v pořádku, rozhodnutí vydají a přijde nám do několika dnů. Po tomto ujištění jsme přistoupili k montáži elektrárny. Za týden byla hotova a přesně v té době vedoucí stavebního odboru Vlastimil Hudeček řízení přerušil a posléze zastavil,“ vylíčil případ ředitel firmy.

Hudečkovo odůvodnění, že podle územního plánu jde o lokalitu určenou pro živočišnou výrobu, v níž stavba elektrárny není přípustná, považuje Svoboda za absurdní. Zejména proto, že již dříve Hudeček posvětil přeměnu areálu teletníku v této lokalitě na areál pro výrobu léčiv, v jejíž blízkosti živočišnou výrobu nikdo provozovat nesmí.

Chuderov bez námitek

ImunomedicA se odvolala ke krajskému úřadu a ten věc vrátil znovu k projednání stavebnímu odboru magistrátu. Ten už mezitím také firmě udělil stotisícovou pokutu za to, že elektrárnu postavila bez povolení a nařídil její odstranění. I proti tomu se ImunomedicA odvolala. Letos v únoru pak stavební úřad znovu její žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby elektrárny zamítl. „Není v souladu s územně plánovací dokumentací obce Chuderov,“ trvá na svém.

Sama obec se však vyjádřila, že záměr v rozporu s jejím územním plánem není. „My proti stavbě fotovoltaické elektrárny na uvedeném území nemáme žádné námitky, nevadí nám,“ potvrdil místostarosta Chuderova Jan Novotný.

Také odbor územního plánování magistrátu Ústí vydal kladné vyjádření – záměr je v souladu s územním plánem obce. Stavební odbor jej ale smetl s tím, že v informacích, které územní plánovači vydávají, se již dříve vyskytla řada nesrovnalostí a pravdu mají oni na stavebním.

„Dva odbory jednoho úřadu a každý tvrdí něco jiného. A když už, tak snad by to speciální odbor pro problematiku územního plánování měl znát lépe,“ nechápe Svoboda. Je nešťastný, že jsou zase na začátku, Hudečkovo jednání označil za arogantní a firma se hodlá bránit dál.

Magistrát ovšem pochybení nepřipouští. „ImunomedicA postavila fotovoltaickou elektrárnu na svých pozemcích bez stavebních povolení a územního rozhodnutí tzv. „na černo“. V následném řízení bylo prokázáno že je v rozporu s územně plánovací dokumentací a chráněnou krajinnou oblastí a stavební úřad nařídil její odstranění. Správnost rozhodnutí stavebního odboru magistrátu potvrdil i krajský úřad Ústeckého kraje,“ uvedla Ivana Solničková z magistrátu.

Jak stavební úřad ke svému závěru došel, nevysvětlila. Na otázku Deníku, proč v lokalitě pro živočišnou výrobu povolil výrobu léčiv a elektrárnu ne,“ vůbec neodpověděla. A ani na to, jak je možné, že dva odbory jednoho magistrátu se vyjádří ke stejné věci naprosto opačně, Deník odpověď nedostal.