Sotva na hlavním vlakovém nádraží utichne rachot stavebních strojů, rozezní se zas. Dráhy totiž připravují další rekonstrukci.

Tentokrát je na řadě výpravní budova. Ta tak získá nový centrální vchod, spojující přednádražní prostor, podchod pod kolejištěm i připravovanou nádražní promenádu.

Potvrdila to Radka Pistoriusová, jež hovoří za České dráhy. „Vybudování nového vchodu změní vnitřní dispozice haly, upraví odbavovací prostory a součástí revitalizace bude také nová fasáda,“ přiblížila Pistoriusová s tím, že projekt má přímo navazovat na dosavadní stavební práce.

Tím měla na mysli právě přestavovaný přednádražní a zanádražní prostor, jenž provádí město Ústí nad Labem společně se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC).

Ta zase investovala do současné přeměny podchodu pod železniční tratí na Předmostí tak, aby revitalizace městského centra v Ústí nad Labem probíhala koordinovaně.

Změny na nádraží
Vybudování nového vchodu změní vnitřní uspořádání nádražní haly a poněkud upraví odbavovací prostory. Nádraží získá také novou fasádu, cílem je i dosavadní nesourodý architektonický celek nádraží sjednotit.

Konkrétně to podle ústeckého odboru investic znamená třeba i to, že některé navazující prvky k výpravní budově tu vybudovali v dostatečném časovém předstihu, aby práce mohly pokračovat.

„U přednádražního prostoru to jsou třeba naváděcí pruhy pro nevidomé, nebo případně chodník pro pěší, nebo u zanádraží je již hotova spojovací chodba k jednotlivým nástupištím s terasou a garážemi,“ tlumočila informace z investičního odboru magistrátu mluvčí Ivana Solničková.

Návrhy stavebních úprav výpravní budovy projektoval Atelier AP ústeckého architekta Zdeňka Havlíka. „Projekt navazuje na koncept z roku 2004, kdy jsme zpracovali studii architektonické koncepce této městské části a kdy také započala projektová příprava staveb v blízkém okolí výpravní budovy.“

Tedy například protipovodňových staveb na labském nábřeží, rozšíření silnice I/30 v Přístavní ulici, nebo samotná revitalizace městského centra v rámci integrovaného plánu rozvoje města (IPRM).

…a hlavní vlakové nádraží po rekontrukci na vizualizaci.

Jak Havlík dál vysvětlil, prostorové, provozní a technické požadavky investora, tedy ČD, sice povedou k interiérovým stavebním zásahům do původní historické části výpravní budovy, ale pouze tak, aby se její vnější vzhled příliš nezměnil.

„Naším cílem bylo dosavadní nesourodý architektonický celek nádraží sjednotit, vložit do nádražního prostoru nové živé funkce, dát tomuto objektu novou architektonickou figuru odpovídající jeho významu a zároveň udržet navržený urbanistický koncept v této části městského centra,“ dodal Havlík.

Stavební práce mají podle plánů ČD začít letos v létě, poté co si dráhy ve výběrovém řízení vyberou firmu, jež tento projekt uvede do života, tedy generálního dodavatele, repektive zhotovitele díla. Tehdy také padne konečná suma, kolik by projekt měl stát.

Interiér zrekontruovaného nádraží na vizualizaci.

Ústečané, které Ústecký deník oslovil, žádnou velkou radost z další stavby v centru města neměli, ovšem tvářili se na ni spíš rezignovaně. „Co s tím asi můžeme dělat, když na to nemáme žádný vliv. Já jen doufám, že mě to nebude zdržovat po cestě do práce,“ řekl třeba Štěpán Machačka.

Lidé, kteří využívají vlakové dopravy, se zřejmě ale budou muset situaci na stavbě přizpůsobit. „Stavební práce se uskuteční při plném provozu a přinesou dílčí omezení, o kterých budeme cestující informovat,“ upozornila Pistoriusová.

Nádraží v minulosti zažilo například opravy kolejiště, železničního svršku i jednotlivých nástupišť po povodních, jež platila státní SŽDC.