Po stopách výbuchů
V Ústí od roku 1945 do konce osmdesátých let zmizely stovky domů. I stará katovna a známé hospody. Ještě v devadesátých letech padlo také několik budov. Zmizela tehdy i celá továrna - Prefa Trmice. Šlo o likvidaci celého závodu v únoru 1992. Po stopách demolic se vydávám v rámci seriálu Zaniklé Ústí se střelmistrem Petrem Mikulou a jeho spolupracovníky. Postupně zdokumentujeme všechny významné demolice objektů v Ústí nad Labem a zajímavé vzpomínky, na které pomalu, ale jistě padá prach zapomnění. Proto informace o prvním historickém poválečném odstřelu Schaffnerovy vily jsou jenom kusé. Velká vlna trhacích prací začala v sedmdesátých letech. Předtím ve městě proběhlo bourání objektů jenom s pomocí strojů mezi ulicemi Velkou Hradební a Hrnčířskou v šedesátých a sedmdesátých letech.

Vila, aneb záhadný první odstřel

Podrobností o odstřelu se moc nedochovalo. Našemu průvodci seriálem „Demolice Ústí“ střelmistru Petru Mikulovi byly tehdy pouze dva roky. „O odstřelu vily moc nevíme, je to již dávno. Bližší informace nejsou ani v ústeckém městském archivu.

My, co jsme začali s demolicemi v osmdesátých letech, jsme tehdy ještě nebyli na světě, nebo jsme byli malé děti. Jsme rádi alespoň za tyto střípky zachovalé historie města,“ uvedl k demolici Schaffnerovy vily Petr Mikula.

Schaffnerova vila spatřila v Ústí nad Labem světlo světa v letech 1874 až 1876. Nechal ji postavit Max Schaffner (1830 - 1906), ředitel ústecké chemičky. Byla to novogotická stavba reprezentativního stylu. Podobně i vnitřní zařízení bylo velmi reprezentativní.

Vilu obýval i vrchní nacista

Zlý osud začal pro vilu po obsazení českého pohraničí nacistickou armádou, tedy po Mnichovském diktátu.

Vilu získal v roce 1939 tehdejší ústecký vrchní starosta, a zároveň horlivý nacista, Richard Tauche. Úřad vrchního starosty byl v tomto roce umístěn v Schaffnerově vile. Vila mu spadla do klína, protože šlo o židovský majetek, neboť Schaffnerova vnučka měla za manžela Žida. Od té doby byla vila používána jako další budova ústecké radnice.

Když nacisté prohráli válku, od konce června 1945 sídlil v této vile ústecký místní, resp. městský národní výbor. Jenže ani přítomnost místních pohlavárů v budově nezachránila vilu od zhouby.

Kulturní dům dostal přednost

O její likvidaci rozhodl 8. 6. 1954 Krajský národní výbor v Ústí nad Labem. Ačkoliv v té době bylo ve středu města dost vybombardovaných ploch, chytré hlavy rozhodly, že vila bude zbourána. Došlo k majetkoprávnímu převodu pozemku na odboráře (KOR - Krajskou odborovou radu) pro účely výstavby.

Na místě vily byl postaven velký kulturní dům. Po válce byla stržena řada bombardováním poškozených objektů, ale také nízkých domů, které měly být nahrazeny novostavbami.

Odstřel vedl Bohumil Zeman

Likvidace domů proběhla s pomocí bagrů. Odstřel Schaffnerovy vily 25. 9. 1959 byl prvním způsobem likvidace objektu s pomocí trhaviny v poválečném Ústí nad Labem.

„Odstřel tehdy prováděl Povltavský průmysl kamene. Středisko tehdy v rámci trhacích prací vedl Bohumil Zeman, později zaměstnaný u Vodohospodářských staveb v Brně. Brněnský podnik se později podílel na dalších odstřelech v Ústí,“ doplnil Mikula.

Napište nám do diskuze na web usteckydenik.cz, jaký odstřel v Ústí by vás zajímal!