Aby ji příchozím usnadnily, vystavěly řadu rozhleden. Dodnes vynikají jak hustotou, v jiných krajích nevídanou, tak i zajímavým architektonickým řešením.

Tanečnice: Dívka sváděla myslivce

Rozhledna Tanečnice vyrostla na vrchu, o němž pověst praví, že zde mladá dívka tancem sváděla myslivce. Právě na tomto vrchu, jež ční nedaleko Mikulášovic a je situován přímo u hranic s Německem, se v roce 1885 místní horský spolek rozhodl vybudovat dřevěnou vyhlídku. Bohužel neměla dlouhého trvání – o osm let později ji vážně poškodila bouře.

Horský spolek se nevzdal – za dva roky byla díky jeho iniciativě na světě rozhledna, na kterou si již přírodní živly netroufly: na masivní žulové podezdívce totiž vyrostla šestnáct metrů vysoká osmiboká konstrukce z cihel.

Tanečnice, jež je nejseverněji položenou rozhlednou v České republice, nabízí za ideálního počasí nejen pohled na půvaby Českosaského Švýcarska, ale dokonce až na vrcholky Krkonoš. Stačí, pokud zvládnete sto třicet osm schodů, jež na její vrchol vedou.

Vzápětí po tomto sportovním výkonu můžete svlažit hrdlo v kolibě, která stojí hned v sousedství rozhledny.

Pocta Schillerovi na Kozihradech

Další perla mezi tuzemskými rozhlednami se nachází nedaleko Podbořan, přímo nad městečkem Kryry. V roce 1906 vyrostla na místě, kde se v pradávnu vypínal hrad jménem Kozihrady.

Zasadil se o to místní okrašlovací spolek za vydatné pomoci spolku kryrských rodáků, kteří přesídlili do Vídně. Dobová kronika zaznamenala, že na realizaci návrhu vídeňského architekta Aloise Kaisera bylo spotřebováno 95 tisíc cihel, 60 fůr písku a 15 fůr žulového kamene. Koňské potahy se se stavebním materiálem otočily třistakrát.

Rozhledna byla původně zasvěcena básníku Friedrichu Schillerovi, jehož památník měl být umístěn v jejím přízemí. Nový kabát dostala rozhledna v roce svého stého výročí. Město Kryry do její rekonstrukce investovalo dva miliony korun.

Varhošť: Labe jako na dlani

Na Varhošti, jedné z dominant Českého středohoří, trůnila první rozhledna již v roce 1891. Měla ovšem podobu prosté plošiny, umístěné na pěti dubech.

Dnes si tam můžete prohlédnout řeku Labe jako na dlani z rozhledny z ocele. Váží třináct tun a pne se do výšky dvanácti metrů. Před osmatřiceti lety tam tuto konstrukci do kamenného soklu usadil vrtulník.

Zpracovala Jitka Stuchlíková