O tom, že s Velkoněmeckou říší bude brzy ámen už ve čtyřiačtyřicátém roce nebylo pochyb. Vědělo to i vrchní nacistické velení, když vydalo rozkaz k přípravě akce „W.“ Což není nic jiného, než příprava teroristické guerilly, jejíž jádro tvořili mladíci a dívky z Hitlerjugend (HJ).

„Na Ústecku byla formována organizace Werwolf z chlapců činných v HJ, praporu 602, a děvčat z BDM, Svazu německých dívek, podžupy 602,“ popisoval to ústecký historik Jan Havel v časopise Zbraně a náboje.

Tehdy třicetiletý Heinrich Winkler měl menší válečné zkušenosti z tažení Wehrmachtu ve Francii. Mladé lidi ve věku 16 až 29 let cvičili v Územní sportovní škole Hitlerjugendu na zámku v ústecké čtvrti Krásné Březno.

Jako instruktoři se střídali vojáci s válečnými zkušenostmi z jednotek Wehrmachtu, SS a válečného námořnictva, kteří se vrátili z fronty jako invalidé a nebyli schopni dalšího frontového nasazení.

Dívky cvičily samostatně v obci Krásný Les, ležící těsně u bývalé československé hranice. „Ubytovány byly v místním zámečku, který na začátku nacistické éry posloužil jako shromaždiště židů deportovaných z ústeckého okresu,“ pokračoval Havel.

Heinrich Winkler
- Malé válečné zkušenosti z tažení ve Francii, po záboru pohraničních Sudet působí v Ústí.
- Bannführer, vedoucí praporu, 602 Hitlerjugend v Ústí nad Labem, cvičil werwolfy.
- Utekl 7. května 1945 z Krásného Března, s sebou vzal milenku a kasu Hitlerjugend.
- Naposledy hlášeno jeho spatření 17. října 1945 na Hoře Sv. Kateřiny, poté zmizel.

Pamětnice Josefa Klecandová, tehdy sedmnáctiletá, o tom vyprávěla, že je Winkler soustředil do zámku a vydal směrnici k činnosti pro případ, že by nepřátelské vojsko dosáhlo hranic ústeckého okresu.

„Já byla referentkou HJ a cvičila jsem šestnáctileté dívky. Winkler řekl, že i děvčata musí zasáhnout do boje. Měly jsme být cvičeny ve střelbě, sabotážích i v házení granátů.“

Jak uvádí známý militarista Michal Kindl na svém webu acwsaloon.cz, všechny budoucí werwolfy si svolal vládní prezident Hans Krebs. „Říše je ve smrtelném nebezpečí. Odvrátit je může jedině Hitlerova mládež. Vycvičíme vás k boji. Naše vítězství je jisté a velká budoucnost pro každého z vás zaručena,“ řečnil k nim v bývalé Turnhalle.

Jak to dopadlo? Winkler zapomněl na führera, reich s werwolfy i na manželku a dvě děti. S milenkou Lise Zenkertovou utekl 7. května 1945 z Krásného Března. Ujeli na motocyklu DKW 350 s 50 tisíci říšských marek z kasy HJ. Werwolfové se rozutekli.