Akademický senát Fakulty životního prostředí zvolil nového děkana ve středu nadpoloviční většinou hlasů již v prvním kole.

Současný a nově zvolený děkan Richter vede fakultu od května 2007, nové čtyřleté funkční období mu začne po jmenování rektorem univerzity k 1. květnu letošního roku.

Dvaašedesátiletý Miroslav Richter absolvovat Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a poté pracoval v Lovochemii, pobočce Severočeských chemických závodů. Na ústeckou fakultu nastoupil v roce 1992 jako odborný asistent. Vyučuje předměty zaměřené na průmyslové technologie a technologie ochrany životního prostředí, externě působí také na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Také sedmašedesátiletý Richterův protikandidát Tomáš Loučka v čele fakulty již stál, v letech 2002 až 2004. Poté podle Šikové na funkci abdikoval a přešel na rektorát univerzity jako prorektor pro studium. Také on absolvovat Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, poté pracoval od roku 1967 v Polarografickém ústavu Československé akademie věd a Výzkumném ústavu anorganické chemie v Ústí nad Labem.

Působil také jako expert pro elektrochemické výroby v Angole, od 90. let je středoškolským učitelem. Na ústeckou fakultu nastoupil jako odborný asistent v roce 1993, ve stejném roce se stal proděkanem pro studium.

Fakulta životního prostředí je jednou ze tří fakult, které stály u zrodu ústecké univerzity. První její děkankou byla v roce 1991 jmenována Jaroslava Vráblíková. Do dnešního dne zasedlo do čela fakulty šest děkanů.

Univerzita byla otevřena 28. září 1991. Nyní ji tvoří také fakulta výrobních technologií a managementu, filosofická, pedagogická, fakulta umění a designu, fakulta sociálně ekonomická, přírodovědecká fakulta a ústav zdravotnických studií. UJEP má téměř 1000 zaměstnanců a 11.000 studentů.