Po chvilce v říčku se mění a v dobách povodní několikrát sílu svou přehnal.

V cestě mu stojí nádrž nevelká, zemní hráz jí pomáhá, kolem modrá kovová síť lidskou práci připomíná a písmem ohlašuje nebezpečí.

Pamětníci nevelcí rybářskou soutěž vzpomínají, ti větší o malé vodní elektrárně mluví tiše. Není to Las Vegas, však kasino v dohledu. Vodní ptáci si na hladině užívají, hluboké lesy lemují břeh.

Korytem umělým valí se voda spádem ven, pak klidně přes jezy umělé končí mezi domy, kde barvu mědi dostává.

Kde jsme fotografovali se dozvíte z popisku u poslední fotky v galerii!

MIROSLAV VLACH