Projdete–li se po budově Parlamentu České republiky, narazíte na soubor obrazů nejvyšších maršálků Království českého. Mezi nimi se nachází i portrét hraběte Alberta Nostitz–Rienecka. Kromě rozvinutého průmyslu nám tu po něm zůstal například pomník Přemysla Oráče ve Stadicích.

„Býval předsedou neb členem rozmanitých ústavů a korporací, majetníkem rozličných řádů, členem mnohých dobročinných a vědeckých společností,“ píše o něm Ottova encyklopedie obecných vědomostí ve vydání z roku 1908.

Nostitz-Rieneck býval pravou rukou nechvalně známého absolutistického ministra Bacha. Když ale odcházel po šesti letech z císařské služby, jeho odchod zvedl řadu protestů. Především od Čechů, kterým vyhovoval jeho pevný charakter, neúplatnost a také silný smysl pro spravedlnost.

„O zřízení hypoteční banky dobyl si velikých zásluh. Byl pán osvícený a bohatýrskými ctnostmi zdobený; nejkrásnější jeho vlastností byla spravedlivost, pro kterou odstoupení jeho z maršálství velice želeno,“ dokládá dál jeho charakter znovu Ottova encyklopedie.

Hrabě pocházel z Ústecka. Přesněji z Trmic, kde se narodil na zdejším zámku v rodině význačného českého vlastence, tajného rady a generála Jana Nepomuka Nostice. Sem se také roku 1858 vrátil a stal se vůdčí osobností v rozvoji těžby hnědého uhlí.

Na svých državách vybudoval moderní doly. Pracoval ve správní radě pro výstavbu Ústecko-teplické dráhy (k. k. privilegierte Aussig-Teplitzer Eisenbahn). Spolupracoval i na založení největší chemické továrny v mocnářství. Dvakrát zastával i úřad trmického starosty.

Ačkoliv to dnes může znít paradoxně při jeho práci ve státních službách, počítal se mezi české vlastence a české národní snahy podporoval, zastával třeba členství ve výboru Národního muzea, na jehož stavbu věnoval peníze.

Ostatně, není se co divit, jeho předek nechal v Praze postavit Stavovské divadlo. Uznání za rozvoj Ústí nad Labem a Trmic, kde prosadil také konání michalského a svatojiřského trhu, se mu dostalo i tím, že se dlouho hlavní trmická ulice jmenovala Albertova.

Albert Nostitz–Rieneck
Narozen 23. srpna 1807 v Trmicích
Od roku 1834 krajský komisař
Ze státní služby odstoupil roku 1840
Zvolen 1842 do zemského výboru
Roku 1860 povolán do říšské rady
Od 1861 poslanec říšského sněmu
Krátce na to odchází z politiky
Zemřel 25. ledna 1871 v Trmicích

Hrabě Albert Nostitz-Rieneck