Na ústeckém magistrátu cosi šumí, až to rve uši. Vedení města nejprve 22. února přesvědčovalo zastupitele, aby souhlasili s koupí tří pozemků navazujících na Vaníčkovu ulici, včetně maličkého kousku půdy za cenu 6000 Kč za metr čtvereční od firmy podnikatele, jemuž patří nedaleká žlutá budova u divadla, přezdívaná žlutý hnus.

Nejen náměstkyně primátora Helena Kubcová (ODS) tvrdila, že město chce prodloužit Vaníčkovu ulici a vystavět v místě nové veřejné parkoviště. Řada zastupitelů pochybovala, zda se spíš z veřejných peněz nemá stavět parkoviště pro žlutou budovu, již vlastní podnikatelé spojení s ODS. Při hlasování tedy zastupitelstvo souhlas nedalo.

Náměstek primátora Jan Řeřicha (ODS) teď tvrdí, že město vlastně parkoviště stavět nechtělo, že to byl jen jakýsi starý plán. Zdůvodnění celé věci před zastupiteli podle něj byl jen „komunikační šum“. Magistrát prý chtěl pozemky koupit proto, aby je scelil s těmi, které v místě sám vlastní, a v budoucnu na tom vydělal. Tím ale ohlušující magistrátní šum nekončí.

Náměstek Řeřicha taktně zamlčel, že rada města pozemky vlastněné městem v této oblasti nabídla hned 10. března k pronájmu za 50 Kč za metr čtvereční ročně a výslovně požaduje, aby byly použity pro „zřízení odstavné plochy pro osobní automobily pro účely objektu Bloku 019“. Jen naivku asi překvapí, že „objekt Bloku 019“ je technické označení pro žlutou budovu vedle divadla.

Na webu města už je výpis usnesení rady města ze dne 21. dubna. Vše proběhlo dle očekávání: rada pozemky pronajala firmě Energetické dopravní stavby a.s., a to za nejnižší požadovanou cenu 50 Kč/m2/rok. Pro srovnání: město momentálně nabízí k pronájmu malý stavební pozemek v Krásném Březně – a minimální požadovaná cena je desetinásobná, 500 Kč za metr čtvereční ročně, a ještě s možností zvyšovat ji o inflaci.

Že je to i na ústecké poměry neuvěřitelné? Stojí za to projít si známé detaily. Materiál pro zasedání zastupitelstva 22. února předkládala náměstkyně primátora Helena Kubcová.

V důvodové zprávě materiálu se říká, že je pozemky nutné získat „v souvislosti s plánovaným investičním záměrem Statutárního města Ústí nad Labem prodloužení ulice Vaníčkova a stavby parkoviště…“ Nedopatření? V záhlaví dokumentu je uvedeno, že materiál byl projednán se zodpovědnými úředníky – ano, i s náměstkem Řeřichou.

Rada města odkoupení nejspornějšího malého pozemku schválila už 11. února 2010. Tehdy, ještě za primátora Jana Kubaty (ODS), pověřila rada náměstkyni Zuzanu Kailovou (ČSSD), aby návrh předložila zastupitelstvu města 22. dubna 2010. Proč se tak nestalo a návrh předkládala náměstkyně Kubcová až téměř rok poté, není jasné.

Lze spekulovat, že původně preferovaným plánem bylo vystavět pro uživatele žluté budovy garáže pod Lidickým náměstím, z čehož ovšem kvůli finanční náročnosti projektu sešlo.

Vraťme se k letošnímu zasedání zastupitelstva z 22. února. Po dotěrných otázkách zastupitelů za TOP09 si náměstkyně Kubcová přehazovala dotazy jako horký brambor s vedoucími odborů a oddělení magistrátu, až to bylo zastupitelům směšné.

Všichni nicméně záměr stavět parkoviště potvrdili a vedoucí odboru dopravy, ing. Dařílek, uvedl: „Odbor dopravy má zpracovanou projektovou dokumentaci a je před podáním žádosti o stavební povolení, jak na tu komunikaci, tak na to parkoviště.“ Bouřlivé diskuse zastupitelstva se účastnil i primátor Mandík, jeho náměstkyně Kailová a většina členů rady města.

Nikdo z nich na skutečnost, že záměr stavět v dané lokalitě parkoviště je passé, neupozornil. Kdo tedy vlastně magistrát řídí, kdo určuje, co platí? Náměstek Řeřicha, který tehdy na zasedání zastupitelstva chyběl?

Zastupitelka Čelišová (KSČM) se ptala, zda bude parkoviště určeno veřejnosti, a byla ujištěna, že ano. Radní Svoboda (ODS) obhajoval cenu 6000 Kč za metr čtvereční: místo v centru prý takovou hodnotu má a majitel k prodeji přistupuje jako dobrý hospodář.

Člověka potom zaskočí fakt, že rada města krátce nato schválila pronájem vlastních pozemků v této oblasti, stanovila si podmínku, že budou sloužit jako parkoviště pro žlutou budovu, a navrch přidala opční právo. Jak k takovému rozhodnutí rada města během pouhých 16 dní došla? Proč si stanovila nehoráznou podmínku, že parcela bude využita výhradně jako parkoviště pro konkrétní soukromý objekt?

A chystá se vedení města jako dobrý hospodář pronajmout své pozemky za cenu, která by odpovídala jejich vysoké hodnotě, na niž upozorňoval radní Svoboda? Nezdá se. Majitelé žluté budovy k nim přijdou lacino.

David Daduč