„Vlastníme Renault Trafic. Na délku má více než je povolená hranice. Kde máme teď parkovat? Soused má SUV a také jeho auto je delší než povolují značky,“ upozornila redakci Ústeckého deníku na problém Romana Burýšková.

Zároveň se se stejnou připomínkou obrátila na odbor dopravy ústeckého magistrátu. „Úředník mi sdělil, že úprava není konečná a že si máme požádat o dodatečné povolení. Nejvíce mě zarazila odpověď na otázku, kde mám parkovat, než dostanu povolení? Úředník mi řekl, ať parkuji dále v ulici a dopravních značek si nevšímám,“ vyprávěla udiveně čtenářka.

Podle slov mluvčí ústeckého magistrátu Ivany Solničkové byli místní lidé o změně úpravy dopravního značení včas informováni. „K úpravě došlo na základě dohody městského obvodu Severní Terasa, odboru dopravy magistrátu a Policií ČR. Důvodem změny bylo legalizování parkovacích míst v Rabasově ulici. O plánované změně byli občané informovaní s předstihem a byla jim dána možnost se ke změně vyjádřit,“ uvedla Solničková.

Místním lidem se také nelíbí, že jednosměrka vede jen od poloviny Rabasovy ulice. „Zajímalo by mě, jestli se tady byli úředníci vůbec podívat. Řada řidičů, kteří na dobětickém sídlišti nebydlí nebo se tady nevyznají, mají s novým značením problémy,“ pokračovala ve výtkách Burýšková. Ivana Solničková připustila, že současné dopravní značení nemusí být konečné.

„Každá velká změna přináší nové poznatky, které se budou řešit včetně připomínek občanů,“ dodala k námitkám.