Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil Krajské zdravotní dvě pokuty za porušení zákona o veřejných zakázkách.

První, ve výši 700 tisíc korun, by měla společnost provozující pět nemocnic v Ústeckém kraji zaplatit za nadlimitní veřejnou zakázku v hodnotě 420 milionů korun na doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů. Druhá, ve výši 200 tisíc korun, je za zakázku na šicí materiály o objemu 50 milionů korun.

Prvostupňové rozhodnutí již nabylo právní moci. Podle ÚOHS Krajská zdravotní v zadávacím řízení na doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů nedodržela povinnost, když po úpravách v uveřejněném vyhlášení zadávacího řízení přiměřeně neprodloužila lhůtu pro podání nabídek.

„Povaha provedené úpravy měla podstatný vliv na zpracování nabídky, a to jak z hlediska její úplnosti, tak i z hlediska jejího hodnocení,“ řekl předseda úřadu Petr Rafaj.

Tento postup mohl podle úřadu podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť zadavatel po úpravě zadávacích podmínek neposkytl potenciálním dodavatelům časový prostor pro zvážení jejich možné účasti v zadávacím řízení a pro případné zpracování a podání nabídky.

„Při zadávání veřejné zakázky na šicí materiály Krajská zdravotní pochybila tím, že v zadávací dokumentaci stanovila způsob hodnocení nabídek v rozporu se zásadou transparentnosti, když způsob hodnocení dvou dílčích hodnotících kritérií nevyjadřoval jejich váhu,“ dodal Rafaj. Pochybení bylo ale v obou zakázkách víc.

Krajská zdravotní se brání tím, že v prvním případě sice byla prodloužena lhůta pro dokončení veřejné zakázky, ale nemohlo tím dojít ke změně zadávacích podmínek. „Provedená změna neměla takovou povahu, která by si vyžadovala také prodloužení lhůty pro podání nabídek. Změna nemohla mít vliv ani na výši ceny podaných nabídek,“ tvrdí mluvčí společnosti Jiří Vondra.

Pochybení necítí Krajská zdravotní ani v druhém případě a proti pokutám se odvolala. „Věříme, že úřad rozhodne v náš prospěch,“ dodal Vondra.