Odstřelu tehdy zůstalo „ušetřeno“ jen slavné řeznictví mezi Ústečáky pod názvem „Masná huba“ (na fotografii s rohovou prodejnou Kniha).

Pestrý ráz hlavní ústecké tepny změnil odstřel spodní části staré zástavby tehdejší „Fučky, Fučíkovky“ čili ulice Julia Fučíka, dnes Masarykovy ulice.

Čtyři tisíce vrtů

Po technické stránce tato demolice ve Fučíkově ulici od Pařížské ulice po ulici Prokopa Diviše představovala likvidaci celkem 12 objektů. Odstřel provedly Vodohospodářské stavby (VHS) Ústí n.L. ve spolupráci s VHS Brno. Po téměř dvouměsíčním vrtání Ústečáci „nabili“ trhavinou objekty na Fučíkovce čp. 1, 2, 3, 5, 6, 7 a 8, moravští střelmistři z Brna připravili k odstřelu na Fučíkově ulici čp. 9, 10 a 11 a v ulici Prokopa Diviše č. 13 a 14.

Odstřel provedli v sobotu 8. prosince 1979 ve 13 hodin. I tentokrát vyděšeně vzlétly pod oblaka desítky holubů.

Pro milovníky technických detailů uvádí ústecký odborník na demoliční práce Petr Mikula, že odpal byl proveden kondenzátorovou roznětnicí BAR – 2 .

„Do více než 4 tisíc vrtů bylo nabito 362 kg trhaviny Perunit 28 a poté zapojeno 4115 milisekundově časovaných rozbušek typu DeM-S do dvanácti samostatných okruhů,“ uvedl Mikula.

Přesně ve 13 hodin se městem rozlehla exploze a po rozplynutí oblaku prachu provedl technický vedoucí odstřelu prohlídku rozvalu a nejbližších okolních objektů. Výbušné ohlášení nové panelákové výstavby na Fučíkovce doprovázely jenom minimální škody – prasklá výloha rybárny na rohu Leninovy ulice a pět rozbitých okenních tabulek v bytech občanů na protější straně ulice.

Kolorit plný různorodostí byl nahrazen dnes již poněkud omšelým panelovým mikrosídlištěm. V přední frontě je řada obchodů, za nimi spojovací tunel pro dopravu zboží do obchodů (dnes také ve značně neutěšeném stavu) a za obchody kříženec čínské zdi a vysokých velkopaneláků.

Moderní výstavba jenom podpořila dojem šedosti a nudnosti středu města. Současná zástavba v posledních prolukách ve středu města není o nic zajímavější.

Dodavatelem demoličních prací byl vaňovský závod ústeckých Vodohospodářských staveb, hlavním stavbyvedoucím byl Karel Ždych, stavbyvedoucím Jan Škopek.

Vše natočil Šmahel

I tentokrát byl technickým vedoucím odstřelu Jaroslav Fila, jeho zástupci byli Josef Novák, a pánové Otto Holman a Ivan Škrabal z Brna. Objekty k odstřelu připravili vaňovští střelmistři Ferdinand Ostapenko, Rudolf Vít, Anna Vítová, Milan Pachman a Jarda Dolanský. Z brněnských vodohospodářů to byli střelmistři Vacula, Fajmont, Bartoník, Kratina, Kolář, Cink, Rouček, Mudra, Sedlák, Ších a Svoboda.

Filmovou a fotografickou dokumentaci přípravy a odstřelu prováděl ústecký filmař - dokumentarista František Šmahel se svými kamarády. Při nasvěcování sklepních prostor se podařilo vyhodit pojistky v celém bloku a vyrobit mimoděk problém s masem uskladněným v lednicích vedlejšího řeznictví. Nikdo netušil co je příčinou tohoto výpadku.