Další vývoj mediální přestřelky mezi oběma politiky pak připomínal komediální román z českého venkova Naši furianti.

Paroubek, jenž v rozhovoru pro Ústecký deník nazval Fišeru trpaslíkem, který mu okopává kotníky, okamžitě zveřejnil finanční dary, jež ČSSD věnoval za posledních pět let.

„Šikanózní chování vůči mé osobě ze strany představitelů Ústeckého kraje je opravdu zarážející. Pánové by si měli především zamést před vlastním prahem,“ uvedl Paroubek ve svém prohlášení médiím.

„Celkem jsem v letech 2005 až 2010 dal ČSSD půl milionu korun,“ vypočítával Paroubek.

Hra s bankovkami:
Paroubkovy dary ČSSD: V roce 2010 do KVV ČSSD Ústeckého kraje dal 80 000 Kč. Z toho bylo 30 000 Kč členských příspěvků. Celkem ČSSD dal v roce 2010 100 000 Kč. V roce 2009 dal ČSSD 80 000 Kč, do kasy stranické organizace v Ústí směřovalo 50 000 Kč. V letech 2006 až 2010, kdy byl za Ústecký kraj i poslancem, krajské organizaci věnoval 280 000 Kč. Fišera prozatím své dary nezveřejnil, ačkoliv uvedl, že ČSSD věnoval více než Paroubek.

Zároveň neopomněl připomenout, že se vzdal platu za výkon funkce předsedy ČSSD.

„Plat Arna Fišery, jakožto vicehejtmana Ústeckého kraje, se ročně pohybuje přes jeden milion korun,“ dodal Paroubek. „Kolik jste, pane Fišero, zaplatil na členských příspěvcích Vy? A kolik jste straně ze svého daroval?“

Vicehejtman Fišera a zároveň krajský předseda ČSSD neopomenul upozornit, že to není jeho rozhodnutí, ale celého KVV. „Pan Paroubek má ve financích stále zmatek, můj plat náměstka hejtmana, vše je na internetu, dělá čistého asi 60 procent toho, co uvádí a usnesení ÚVV ukládá náměstkům hejtmana platit 30 tisíc korun ročně členský příspěvek,“ kontroval Fišera.

Zároveň uvedl, že na rozdíl od Paroubka uhradil vše do stranické pokladny v plné výši ve formě kuponů pro potřeby ústecké organizace. Nad tento rámec prý zaplatil ve známkách do stranické pokladny v Ústí více než pan Paroubek. Kolik, to ovšem neuvedl, ačkoliv se jej na to redakce ptala.

„Pokud si někdo plete členskou známku s darem a Ústecký kraj s Prahou, je to na pováženou,“ rozohnil se Fišera v odpovědích na dotazy Ústeckého deníku. „Jestli pana Paroubka něco zajímá, může se zeptat osobně. Velmi mě mrzí, že bývalý předseda si nepamatuje, jaká usnesení strany podepisoval.“

Potom ještě dodal, že nehodlá dále zatěžovat čtenáře podobným exhibováním ve stylu pana Paroubka „Vážení, kdo z vás na to má!“ s tím, že se k celé záležitosti nechce vracet, protože prý to nikoho nezajímá.

Mediální přestřelka obou politiků sice působí značně komicky, ale zároveň, podle politologa Zdeňka Zbořila hluboce vypovídá o politické kultuře v zemi.

„Je to pořád stejné, dokud jsou v opozici, tak jim rostou voličské preference,“ vysvětloval Zbořil. „Jakmile vystoupí na veřejnost, tak se ukazuje, že se chovají úplně stejně jako členové stran, jež kritizují. Pro mě to je signál, že česká politická kultura je někde u dna a že od případné výměny ve vládě si nelze nic slibovat.“

Zatím prý o nic nejde. „Mohou si hrát na ty „Naše furianty“, ale až se zase dostanou k moci, budou se chovat stejně jako v minulosti a obviňovat jeden druhého,“ dodal Zbořil s tím, že to je dnes strategie i ostatních politických stran, ať už ODS, VV anebo právě ČSSD.