Jde o travnaté fotbalové hřiště naproti restauraci Koruna, kde již roky pořádají různé kulturní akce, třeba Anenskou pouť. V minulosti se už o parcelu poprali jednou, střekovský obvod tu kdysi ve spolupráci s investorem naplánoval stavbu rodinných domků pro mladé rodiny. Nakonec ale, pro tuhý odpor místních, svůj záměr raději „odpískal“.

Kulturní akce na parcele, za jejíž definitivní záchranu Svádovští bojují, pořádá například občanské sdružení Svadnet. Jeho členem je i střekovský a městský zastupitel Viktor Malinkovič (KSČM).

„My chceme, aby pozemek byl v novém územním plánu definitivně určen jako pozemek pro rekreační účely,“ sdělil. Tedy, aby na něm mohly být uspořádány kulturní a společenské akce, nikoliv ale, aby se tu mohlo stavět. Jinými slovy, pokud se jim podaří toto určení do nového územního plánu prosadit, vzniklo by tu de facto nezastavitelné území.

„Já jsem se osobně dotazoval pana Luboše Pauera, který je na magistrátu vedoucím odboru územního plánování, co na této parcele plánují a on mi vlastně ani pořádně neodpověděl,“ dodal Malinkovič.

Ačkoliv tedy Svádov prozatím neplánuje žádnou formu „občanské neposlušnosti“, již je v plném proudu sbírání podpisů pro petici, toto požadující. Jak uvedla starostka střekovského obvodu Miroslava Lazarová (ODS), žádná petice, ani jiný písemný požadavek v tomto smyslu na obvodní radnici ještě nikdo nedoručil. „Já se jim ale nedivím, že to požadují, pro mnoho z nich je to místo svého druhu srdeční záležitost,“ komentovala celou situaci. „Proti jejich požadavku na vyjmutí z nějakého stavebního fondu nic nemáme a já osobně bych určitě podpořila určení parcely pro rekreaci,“ dodala Lazarová.
Jenomže územní plánování má na starosti ústecký magistrát. O parcele zatím není definitivně rozhodnuto.

„S panem Malinkovičem jsem o tom pozemku hovořil a domluvili jsme se na pracovní schůzce,“ potvrdil Pauer. Jak dále vysvětlila magistrátní mluvčí Ivana Solničková, v současném územním plánu je tato parcela vymezena pro stavbu individuálního bydlení.

„Plocha byla ale na základě průzkumů a rozborů navržena projektantem v novém ústeckém územním plánu jako ZV-P, tedy Plochy zeleně na veřejných prostranstvích – park. Pořizovatel, jímž je město Ústí nad Labem, toto respektuje,“ uvedla s tím, že město o žádné stavbě rodinných domků nejedná.
Tvorba územního plánu se teď nachází v poslední fázi. Vystaven je k veřejnému nahlédnutí po třicet dnů, od 16. května do 15. června, kdy ve velkém sále domu kultury pořádá magistrát veřejné projednávání návrhu nového územního plánu.

Nahlédnout do dokumentace návrhu bude možné na Odboru územního plánování a správy majetku Magistrátu města Ústí nad Labem v 6. patře, dále v informačním středisku města a na webových stránkách města. Každý může po dobu vystavení návrhu územního plánu, nejpozději však při veřejném projednání, uplatnit písemně své připomínky k návrhu.

Tvorba územního plánu se nachází v poslední fázi. Vystaven je k veřejnému nahlédnutí po třicet dnů, od 16. května do 15. června, kdy bude veřejné projednávání návrhu nového územního plánu.“