Zajímavá demolice proběhla v roce 1981 v blízkosti nejdůležitějších ústeckých podniků – poblíž továren na chemické štěstí, aneb lihovaru a pivovaru.
V Krásném Březně v tehdejší ulici Podmokelská měly být zničeny dva domy čp. 253 a 52. Tak se i stalo. Podle pamětníků byly oba domy přiměřeně ošklivé, takže národ nepřišel o žádnou cennou budovu.


Rozšířit křižovatku


Odstřel provedli střelmistři v sobotu 16. května 1981 v 9.30 hodin. Domy musely odejít do nicoty kvůli výstavbě komunikace Okružní II. a rozšíření křižovatky s ulicí Podmokelská. Investorem akce byl tehdejší MNV.


Dodavatelem prací na odstřel všech objektů byly opět Vodohospodářské stavby, závod 06 Klíše. Úsekovým stavbyvedoucím byl tentokrát Zdeněk Šedivý. Technický vedoucí odstřelu byl ale stejný, Ing. Jaroslav Fila, jeho zástupcem Ing. Josef Novák.


Střelmistry již známe z dřívějších akcí: Petr Mikula, Ferdinand Ostapenko, Rudolf Vít, Anna Vítová, Milan Pachman, Jaroslav Dolanský. Pracovníky stavby byli mistr Halámek, dále Ladislav Otta, Vladimír Matějů, Kocourek, Prokopec, Soukup, Štycha, Tomáš.


Přes 600 rozbušek


Prováděli mravenčí práci: navrtání 657 vrtů o průměru 42 mm, hloubce 18 – 49 cm. Nabito do tohoto předodstřelového ementálu bylo 41,55 kg trhaviny Gelamon a 663 kusů rozbušek DeM S. Celkový odpor roznětné sítě 745 ohmů byl rozdělen do dvou okruhů.


Při odstřelu došlo k rozbití dvou okenních tabulek na sousedním objektu, které později od začátku devadesátých let známe jako pověstné Řeznictví U Válků. Dnes již řeznictví neexistuje. Ne, že by také podlehlo demolici, ale ukončilo svoji činnost. Dnes je v tomto objektu asijská večerka.


Pokračováním demolic pro výstavbu nových komunikací Okružní a Výstupní na budované sídliště Na Vyhlídce byly také další tři odstřely v únoru 1982. Dne 8. února 1982 byly zbořeny tři domy v ulici Hřbitovní, 16. února v 16 hodin 3 domy čp. 19, 25 a 27 v ulici na Sklípku a 20. února 1982 v 9.45 hod. dva domy čp. 42 a 44, také v ulici Na Sklípku.


Našli Hitlera


„Během přípravných prací, právě na půdě rohového domu čp. 42 místními nazývaného „Na faře“, vrtaři nalezli velké množství tiskovin, hlavně portréty Adolfa Hitlera a nacistické propagační letáky, včetně čistých přihlášek do NSDAP. Samozřejmě se s tímto „pokladem“ pochlubili v místní restauraci, což ve své době vzbudilo okamžitý zájem státní bezpečnosti. Jenže střelmistři byli rychlejší. Z objektu zbyla již jen hromada suti po odstřelu,“ vzpomíná tehdejší ústecký střelmistr Petr Mikula.


Když jsme pomocí odstřelů jednou nohou v historii, není od věci uvést, že Podmokelská ulice existuje v Krásném Březně od roku 1945. Je odvozena od jména Podmokly, což bylo město na levém břehu Labe.


Bylo to do roku 1948 samostatné město. Později se staly Podmokly, tedy hezké město na úbočí skal, součástí nějakého Děčína ležícího na druhém, tedy pravém, břehu řeky.

Po stopách výbuchů
V Ústí od roku 1945 do konce osmdesátých let zmizely stovky domů. I stará katovna a známé hospody. Ještě v devadesátých letech padlo také několik budov. Zmizela tehdy i celá továrna - Prefa Trmice. Po stopách demolic se vydáváme v rámci seriálu Zaniklé Ústí se střelmistrem Petrem Mikulou a jeho spolupracovníky. Postupně zdokumentujeme všechny významné demolice objektů v Ústí nad Labem a zajímavé vzpomínky, na které pomalu ale jistě padá prach zapomnění.