Oficiální adresa ruiny byla Předlice, ulice Tovární 1620/23, dnes stojí v těchto místech benzinová pumpa. Odstřel střelmistři provedli ve středu 27. listopadu 1985 v 15.30 hodin. S odstřelem byl spojen velmi vážný problém, podobně jako při odstřelu domů u chemičky v ulici U České besedy.
„Vzhledem k vysoké koncentraci cikánů v této oblasti Předlic jsme nabíjení zahájili hned ráno v šest hodin, abychom odstřel mohli provést tentýž den bez rizika nočního střežení objektu kvůli nebezpečí krádeže trhavin.

Při odstřelu bylo nutné zajistit také třicetiminutovou vlakovou výluku kvůli blízkosti frekventované železniční trati z uhelného Mostecka a Chomutovska do Chabařovic a do Ústí, kde byla železniční křižovatka,“ vzpomíná střelmistr Petr Mikula na demolici předlického domu. Důvodem demolice byl značně zchátralý stav objektu. „Chodit kolem domu bylo jako hrát ruskou ruletu,“ vzpomínají místní pamětníci. Rozpadlé zdivo, odlupující se kusy omítek a padající střešní římsy, to vše ohrožovalo chodce i provoz na přilehlé komunikaci.

Objekt byl v době demolice již pět let opuštěný a totálně vyrabovaný. „Kromě toho, že jsme museli provést navrtání a nabití uvnitř silně staticky narušeného objektu, tak zde bylo i nepředstavitelné množství krys a dokonce i blech, což někteří z chlapů pocítili během pár chvil na vlastní kůži. Jednalo se ale jenom o jeden dům, takže jsme to zvládli během jednoho dne a odstřelem budovy nebyly způsobeny žádné škody na majetku ani na zdraví osob,“ dodal Mikula.


Již tehdy bylo v módě rozebrat cokoliv kdekoliv a především velice rychle s tím mazat do sběrných surovin, takže uvnitř objektu chyběly železné překlady nade dveřmi, a někde byly vybourané i stropní traverzy, takže pohybovat se uvnitř bylo velmi rizikové.


Celkově byl objem prací menší než u demolic v centru. Dělníci navrtali „pouze“ 470 vrtů, o průměru 42 mm a hloubce 16 až 45 cm. Střelmistři nabili celkem 30,06 kg trhaviny Telamon a do elektrických okruhů zapojili 477 kusů rozbušek DeM S. Celkový odpor roznětné sítě představoval 514 ohmů.
Investorem akce byl tehdejší Městský národní výbor v Ústí nad Labem.


Dodavatel prací byl klasický: Vodohospodářské stavby, závod 02 Vaňov, a úsekovým stavbyvedoucím celé akce byl Jan Škopek. Technický vedoucí odstřelu Jaroslav Fila a jeho zástupce Petr Mikula měli pod sebou klasickou skupinu střelmistrů: Ferdinand Ostapenko, Rudolf Vít, Anna Vítová, Milan Pachman a Jaroslav Dolanský.


V Ústí od roku 1945 do konce osmdesátých let zmizely stovky domů. I stará katovna a známé hospody. Ještě v devadesátých letech padlo také několik budov. Zmizela tehdy i celá továrna - Prefa Trmice. Po stopách demolic se vydáváme v rámci seriálu Zaniklé Ústí se střelmistrem Petrem Mikulou a jeho spolupracovníky. Postupně zdokumentujeme všechny významné demolice objektů v Ústí nad Labem a zajímavé vzpomínky, na které pomalu ale jistě padá prach zapomnění.