Soud zrušil rozhodčí nález a Chlumec je zase blíž ke zrušení exekuce. „Nález z června 2009 ukládal obci povinnost zaplatit téměř osm milionů korun plus úroky z prodlení a náklady řízení. Soud nález zrušil a potvrdil námi dokázanou skutečnost, že o uzavření rozhodčí doložky, zakomponované do textu kupní smlouvy, nerozhodla ani rada ani zastupitelstvo obce,“ uvedl chlumecký starosta Petr Maxa.

Díky zrušení nálezu teď může případ řešit soud. Rozhodnutí ještě není pravomocné a společnost, které Chlumec dluží, se zřejmě odvolá. „Rozsudek pouze ruší rozhodčí nález a neodůvodňuje, na základě čeho. Počkáme proto na písemné vyjádření a podle toho se odvoláme k vyššímu soudu,“ řekl jednatel společnosti Morfico Oldřich Fiala.

Po návratné finanční výpomoci od ministerstva financí a zrušení části exekučního příkazu se Chlumci opět ulevilo. Vedení obce nyní uvažuje o tom, že by se Chlumec mohl stát městem.

„Jakkoliv je možné, že získání statutu města nepřináší v současnosti žádné výhody, může se určení městem ukázat jako výhodné kdykoliv v budoucnosti,“ vysvětlil starosta v místním zpravodaji.

Podle Maxy změna obce na město přinese možnost, jak obnovit a posílit postavení Chlumce a podpořit pozici vůči všem institucím a partnerům, například při žádostech o dotace, podporách pro veřejně prospěšné pracovníky, posílení dopravní obslužnosti a podobně.

Chlumec také hledá podobu svého znaku a vlajky. Ty by pro něj měl vytvořit profesionální heraldik Stanislav Kasík. O podobě znaku a vlajky mohou navíc rozhodovat i obyvatelé obce, stejně jako o možnosti, že by se Chlumec stal městem. Podle starosty jde o první příležitost, při které se mohou obyvatelé Chlumce vyjádřit v anketě.

Podle obyvatel může mít změna z obce na město dvě roviny. „V městské kase by mohlo být více peněz, ale zase budou určitě dražší poplatky. V Chlumci se mi líbí, ať je to obec či město,“ řekla jedna z nich.