Důvodem odstranění objektu bylo rozšíření komunikace a rekonstrukce přemostění Bíliny, aby auta mohla více a radostněji projíždět centrem Trmic a trápit jejich obyvatele.

Odstřel byl proveden ve čtvrtek 3. července 1986 v 15 hodin. Investorem akce byl ústecký městský národní výbor, protože tehdy ještě Trmice patřily pod město Ústí.

Dodavatelem prací byly Vodohospodářské stavby, závod 02 Vaňov - úsekový stavbyvedoucí Horák Ladislav spolu se stavbyvedoucím Janem Škopkem spolupracovali s technickým vedoucím odstřelu ing. Jaroslavem Filou a jeho zástupcem Petrem Mikulou.

Střelmistři Ferdinand Ostapenko, Rudolf Vít, Anna Vítová, Milan Pachman navrtali 436 vrtů o průměru 42 mm, o hloubce 18 až 45 cm. Nabito bylo 20,04 kg trhaviny Gelamon a 12 kg vylehčené trhaviny Obrysit a také 440 rozbušek DeM S. Celkový odpor roznětné sítě dosahoval 450 ohmů.

Petr Mikula v této souvislosti vzpomíná: „Tehdy jsme začínali pokusy s aplikací protiprachových ochran zahalováním objektů do geotextilie. Ústečtí hasiči, kteří při každém našem odstřelu asistovali, nám nabídli využít prošlou hasicí pěnu.

Před odstřelem jsme se tedy pokusili o naplnění přízemí objektu hasicí pěnou, která by umožnila zachytit velké množství cihelného prachu vznikajícího vystřelením zdiva z destrukčních řezů a pádem trosek. Ale i přesto geotextilie při odstřelu splnila svůj účel a únik prachu byl minimální.“

K odstřelu se váže ještě jedna úsměvná vzpomínka: „Do smrti si budu pamatovat jméno Aladár Farbár,“ dodal Petr Mikula a pokračoval: „Tento pán byl hlavou velice početné rodiny, která obývala byt v objektu, který sousedil s demolovaným domem.

Několikrát po odstřelu jsem musel vždy na jeho žádost jít na prohlídku bytu, kde nám ukazoval stále nějaké praskliny ve zdech. Tyto praskliny však byly velmi staré podle toho, že byly plné prachu a pavoučích hnízd, takže se svými stížnostmi neuspěl. Při našem odchodu z bytu nás celá rodina vyprovázela vždy nevybíravými slovy.“

Celkově dopadl odstřel velice úspěšně. I když tento třípodlažní objekt stál přímo na břehu řeky Bíliny, podařilo se jej při odstřelu odklonit tak, že žádné trosky nedopadly do koryta řeky a ani nebyl poškozen dům, který stojí v sousedství.