V roce 2005 však hladiny médií vzbouřila jiná zpráva. V Česku byl instalován první babybox. Jednoduché zařízení, které ženám, které se z jakéhokoliv důvodu nemohou či nechtějí o dítě starat, a přesto jej porodí, často za velmi dramatických okolností, pomůže nechat dítě přežít.

Princip babyboxů je jednoduchý. Jedná se o vyhřívanou schránku, do níž rodička anonymně položí narozené dítě. Poté, co se dvířka zaklapnou, není možno krok zvrátit, dítě vyjmout. Ihned se ale zalarmuje zařízení s kamerou, které na sesterně novorozeneckého oddělení hlásí, že babybox má svého obyvatele. A nastává obvyklý kolotoč.

„Pokud je dítě odloženo do babyboxu, musí být okamžitě po zjištění této skutečnosti převezeno do zdravotnického zařízení, a to mu musí poskytnout odpovídající zdravotní péči. Zdravotnické zařízení provede všechna zdravotní vyšetření, která jsou nutná ke zjištění stavu dítěte a založení do zdravotní dokumentace, dítě hospitalizuje a je zároveň povinno o odloženém dítěti neprodleně informovat místně příslušný „orgán sociálně-právní ochrany dětí“. V nemocnici je dítě hospitalizováno po dobu, než jsou vyřízeny potřebné formality před umístěním do kojeneckého ústavu,“ vysvětluje Jiří Vondra, mluvčí Krajské zdravotní, a. s., která spravuje babyboxy ve všech pěti svých nemocnicích – v Ústí nad Labem, Děčíně, Teplicích, Chomutově a Mostu.


Babyboxy zachraňují nejen samotný život, ale i jeho kvalitu. Svědčí o tom obsah babyboxů. Někdy kus špinavého trička, do něhož je právě narozené dítě zabalené, jindy dopis s prosbou, aby byl dítěti dopřán lepší život…

„Byl bych blázen, kdybych tvrdil, že babyboxy jsou samospasitelné. Vždycky tady budou ženy, kterým v důsledku psychózy našeptají nějaké hlasy, že má dítě zabít. Nicméně fakt, že během letošního roku se u nás takový případ ještě nestal, mě nesmírně těší,“ říká zakladatel babyboxů Ludvík Hess.


Právo na život? Ano, ale podle úřadu


V současné době čelí nicméně jeho zařízení kritice výboru OSN, podle kterého porušují babyboxy hned několik článků Úmluvy o právech dítěte. Například jsou prý v rozporu třeba s právem dítěte na život a od narození i na jméno, totožnost, státní příslušnost či možnosti znát své rodiče. „Právo na život stojí na nejvyšším místě. Babyboxy život zachraňují,“ reagovala nedávno pro ČTK vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.
„Úmluvu ctíme a jsme si zcela jisti, že babyboxy s ní v ničem nekolidují. K projektu babyboxů se vyjádřil závazným posudkem Ústav státu a práva Akademie věd České republiky a neshledal rozpory ani s českými zákony, ani s Úmluvou,“ říká v oficiálním prohlášení ke kritice OSN Ludvík Hess.
„Motiv pro zřizování babyboxů spočívá na základním mravním i právním principu - ochrana života stojí nade vším, včetně práva znát svůj biologický původ, jež Úmluva doplňuje slovy „pokud je to možné“,“ vysvětluje.


Babyboxy podle komuniké využívají i osoby, které nějakým způsobem propadly stávající sociální sítí - ženy, které nezachytily sociální orgány, ženy, které jsou cizinky a jsou zde nelegálně, nebo třeba ženy, které jen republikou procházejí. „Nepředpokládaná skutečnost, že babyboxy jsou v naší společnosti v tak vysoké míře pro odložení nechtěných dětí využívány, je sama o sobě alarmující a je důkazem o jejich potřebnosti, neboť jsou pro děti posledním místem záchrany tam, kde jiné právní možnosti jsou z nejrůznějších důvodů pro zoufalé matky nepřijatelné nebo nedostupné,“ vysvětluje v dopise Ludvík Hess.


Navzdory výtkám světové organizace zachránily babyboxy, které jsou od roku 2008 českým patentem, za posledních několik dní další tři děti. V nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., se ve schránkách objevily dosud tři děti, dvě v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a jedno v Děčíně.


Před a po „doporučení“ OSN


První padesátka dětí v České republice byla odložena „před OSN“, další počítá zakladatel babyboxů „po OSN“. Zprávu o kritice OSN vydala Česká televize 22. června. V neděli 3. července se otevřela dvířka babyboxu v šumperské nemocnici. Nešťastná maminka do něj vložila právě narozenou holčičku. Byla nahá i s placentou, narodila se doslova vedle babyboxu. „Druhé děťátko nového číslování byla také holčička, zdravá a oblečená. S doktorem jsme holčičku pojmenovali Jana Husová,“ popsal Ludvík Hess praktiku, podle které dítě většinou dostává jméno dle kalendáře. Malá Jana se narodila právě 6. července. Třetím přírůstkem během pouhých několika dnů byl zdravý chlapeček. V dupačkách a dopisem vyjadřujícím přání lepšího života pro nechtěné dítě…


„Není to chyba babyboxů, ale celého nastavení sociálních institucí a jejich kompetencí a činností, ale i možností,“ říká Ludvík Hess v komuniké. Reaguje tak zároveň na kritiku ze strany dalších odpůrců, podle nichž babyboxy nahrávají nezodpovědnému chování.


„Babyboxy nenastolují určitý neblahý stav, ony pouze reagují na neblahý stav společnosti,“ dodává Hess v závěru dokumentu. Jeho slova na účet české společnosti pak nejlépe dokresluje fakt, že OSN se nedotkla pouze babyboxů, které pravděpodobně kvůli nesprávné interpretaci člena českého výboru považovala za inkubátory. Předmětem kritiky se totiž stal velký počet dětí v dětských domovech a ústavech. O tom se ale na rozdíl od babyboxů nehovoří. Zato počet babyboxů se v blízké době rozroste o další dva v Neratovicích a Hradci Králové.

Jana Švecová
Ivo Chrástecký