„Bojím se poslat dítě na tábor. Nevím, zda o něj bude dobře postaráno,“ řekla Ústečanka Ivana Vlková. Rodiče však mohou být klidní, hygienici zatím uložili pokutu jen jednomu z místních táborů.

„Tisícikorunovou pokutu jsme udělili na Chomutovsku, a to za nedostatky ve stravování, konkrétně za prošlou spotřební lhůtu u potravin, zamražování pečiva a křížení čistých a nečistých cest,“ sdělila Simona Gunarová, vedoucí odboru hygieny dětí krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem.
Právě problémy při dodržování norem pro stravování patří podle Gunarové mezi nejčastější. Některé tábory jídlo nevhodně skladují nebo využívají potraviny s překročenou dobou spotřeby. Jiné nedbají na čistotu kuchyní a pracovních oděvů. V letošním roce na Ústecku ale ke zjištění podobných nedostatků kromě zmíněného případu zatím nedošlo.

„Na dodržování hygieny klademe velký důraz,“ sdělila Jana Stoicová z Domu dětí a mládeže v Ústí, který pořádá letní tábory. V Ústeckém kraji je nahlášených téměř sedmdesát zotavovacích akcí, kterých se zúčastní pět a půl tisíce dětí. Pořadatelé mají povinnost o nich informovat krajskou hygienu v případě, že se tábora zúčastní třicet dětí a více. Menší akce se nahlašovat nemusí. „Přesto jejich pořadatelé musí zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení a zásobování pitnou vodou,“ dodala Gunarová.

Hygienici kromě na dodržování zákonem stanovených podmínek letos upozorňují i na koupání, déšť a ochranu před klíšťaty. „Klíšťat je opravdu mnoho. Dál bych varovala před koupáním. Děti smí do vody jen pod dozorem a nejméně hodinu po jídle. S ohledem na častý déšť je nutný i dostatek oblečení a obuvi, aby dítě neprochladlo,“ řekla Gunarová.

Veronika Udatná