Největší problém pro ně ale nastane v zimě, obávají se, že se sem vůbec nedostanou.

„Byla to jediná přímá cesta od Severní Terasy, Dobětic a Skřivánku dolů do spodní části Královy výšiny. Teď musíme dlouze objíždět kolem, dostávat se na Královku přes Koněvovu ulici a pak dál nahoru,“ popsal situaci jeden z nich.

Místní lidé mají strach, že až napadne sníh, do strmého kopce nikdo z nich nevyjede, protože komunikace se v zimě neudržuje. Dosud se sem v takovém případě dostávali právě shora, což teď není možné.

Martin Kocourek, jenž tudy také pravidelně jezdil, vyjádřil podezření, zda někdo nepotřeboval získat místo na parkování. K tomuto účelu totiž nyní prostory u zabetonovaných sloupů slouží. Město by podle něj mělo vysvětlit, proč to udělalo a co s tím míní dělat dál.

Město uvedlo, že důvodem přehrazené ulice je padající opěrná zeď v těchto místech Královy výšiny. A ujistilo, že jde jen o dočasné opatření, než zeď opraví. Kdy to ale bude, neví, nemá na to peníze.

„Odhadované náklady na opravu této zdi činí cca 600 000 korun, které město zatím v rozpočtu nemá k dispozici. Oprava bude zahájena ihned, jakmile budou nalezeny možnosti jejího financování,“ uvedla Klára Křivská, vedoucí kanceláře primátora.

Lidem se ale zdá divné, proč jsou v takovém případě zábrany do silnice pevně zabetonovány, když tu nemají zůstat trvale.

Podle města je ale vysvětlení prosté: kvůli pobertům. Nejprve tu prý bylo dopravní značení umožňující provoz alespoň po části ulice vzdálenější od opěrné zdi. Ale už po 2 hodinách jej někdo odcizil.

„S ohledem na to nebylo možno zajistit bezpečnost účastníků provozu, proto byl daný úsek uzavřen,“ vysvětlila Křivská s tím, že hrozil sesuv komunikace pod projíždějícím autem.