Další varianty obchvatu Strážek jsou na světě. Krajský úřad je nechal zpracovat poté, co zjistil, že původně navrhovaná možnost by zasáhla území, na němž rostou chráněné bledule jarní. Navíc se okolo původní varianty rozpoutalo doslova „rodeo,“ kdy půlka vesnice obchvat vítala a druhá naopak odmítla.

Jak tedy varianty vypadají? „Obchvat obce Strážky je aktuálně posuzován celkově ve čtyřech variantách,“ uvádí v doplněné dokumentaci Jiří Starý a Pavel Majer z firmy Juros. „Východní, celková délka 2,797 km. Západní, celková délka 2,741 km. Superzápadní, celková délka 2,911 km a stávající, nulová varianta.“

Strážky se nacházejí na nejkratší cestě z Ústí do Německa. To je také důvod, proč obec trpí zvýšenou dopravní zátěží a proč se úřady rozhodly ke stavbě obchvatu. Jenže nová silnice by sice odvedla dopravu z obce, ale na druhou stranu by se dotkla pozemků některých ze zdejších obyvatel a právě to se stalo důvodem k rozdělení Strážek na dva tábory.

Dokumentace, doplněná o tři varianty, se právě nachází v procesu posuzování vlivů na životní prostředí, 2. srpna začala třicetidenní lhůta, po níž je možné k ní podat písemné připomínky na podatelně krajského úřadu. Podle Magdaleny Hanáčkové, mluvčí ústeckého kraje, zahájil krajský úřad zároveň řízení na výběr zpracovatele oponentního posudku.

„Řízení tedy stále probíhá. Nejbližší reálný termín vydání pravomocného stavebního povolení a případného zahájení prací je v roce 2013,“ vysvětlila Hanáčková. „Odhad stavebních nákladů z dokumentace k územnímu řízení obchvatu umístěného v trase dle schváleného územního plánu činí 137 milionů korun bez DPH.“

Okolo obchvatu se zřejmě ještě rozpoutá další spor, protože své k němu chce říci i sdružení Stop tunelům, které tu v pátek pořádá veřejnou debatu.
„Bude to neformální informační setkání, protože nás oslovili místní lidé s tím, že tam mají obdobný problém, jelikož jim ty varianty namalovali přes pozemky a měl by tomu podlehnout obytný dům. Prozatím nevíme, co z toho vzejde,“ vysvětlil Jan Kvapil ze sdružení.

Sami místní se zatím s variantami seznamují. Například Jana Matysová ze Zahradnictví Strážky, která si chce názor udělat až po debatě a důkladném seznámení s plány. „Já si uvědomuji, že pro zahradnictví je výhodné, když silnice povede přes ves, ale také přece musím pochopit, že pro ostatní to není jednoduché,“ řekla Matysová Deníku.